Tarifi un norēķini

 

Apmaksa par ūdens padevi un kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanu tiek veikta saskaņā ar tarifiem, kurus ir apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome ar 2016.gada 9.jūnija lēmumu nr.96.

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 9.jūnija lēmums nr.96 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RĒZEKNES ŪDENS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem".


No 2016.gada 01.augusta tarifi par ūdens padevi un kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanu ir:

 

ūdensapgāde 0,58 EUR/m3 + PVN 21%
kanalizācija 1,02 EUR/m3 + PVN 21%
kopā

1,60 EUR/m3 + PVN 21%

 

 

Apmaksu ar abonentu grāmatiņas palīdzību var veikt bankās, pastā, uzņēmuma kasē vai ar internetbankas palīdzību. Ja Jūs maksājat ar internetbankas palīdzību, uzņēmuma klientu apkalpošanas nodaļā ir jāprecizē nepieciešamas informācijas apjoms, kas jānorāda maksājumā.

Juridiskās personas veic apmaksu saskaņā ar noslēgtajiem savstarpējiem līgumiem un izrakstītajiem rēķiniem termiņos, kas norādīti līgumā.

 

Iedzīvotāju apmaksa saskaņā ar ūdensskaitītāju rādījumiem no 01.08.2016.

 

Iedzīvotāju apmaksa bez ūdensskaitītājiem

 

Dzīvokļu labiekārtotības grupa

Dzīvokļu labierīcības pakāpe

Tarifs uz vienu iedzīvotāju mēnesī (t.sk.PVN 21%)

no 01.08.2016. (euro)

Pirmā

Dzīvokļi ar labiekārtotu ūdensvadu, kanalizāciju, skalojamiem sēdpodiem, vannām vai dušām ar centralizētu karstā ūdens padevi

14,52

5,26 + 9,26

ūdens+kanalizācija

Otrā

Dzīvokļi ar labiekārtotu ūdensvadu, kanalizāciju, skalojamiem sēdpodiem, vannām vai dušām bez centralizētās karstā ūdens padeves

8,71

3,16 + 5,55

ūdens+kanalizācija

Trešā

Dzīvokļi ar labiekārtotu ūdensvadu, kanalizāciju, skalojamiem sēdpodiem tualetē

6,97

2,53 + 4,44

ūdens+kanalizācija

Ceturtā

Dzīvokļi ar labiekārtotu ūdensvadu un kanalizāciju

5,23

1,90 + 3,33

ūdens+kanalizācija

Piektā

Dzīvokļi ar ūdens apgādi no pagalmu vai ielas brīvkrāniem un kanalizāciju

2,90

1,05 + 1,85

ūdens+kanalizācija

Sestā

Kopmītnes, labiekārtotas ar ūdensvadu, kanalizāciju, skalojamiem sēdpodiem, kopējās lietošanas dušām

5,52

2,00 + 3,52

ūdens+kanalizācija


Ūdens un kanalizācijas tarifi atkarībā no labiekārtotības pakāpes.

 

Apmaksu par SIA “Rēzeknes ūdens” sniegtajiem pakalpojumiem var veikt jebkurā bankā skaidrā naudā vai veicot pārskaitījumu uz kādu no minētajiem banku kontiem:

 

AS “Swedbank” LV68HABA0001402041074
AS “NORVIK BANKA” LV20LATB0002010063332
AS “SEB banka” LV39UNLA0014000508101
AS “Citadele banka”

LV42PARX0002242300028

AS “DNB banka” LV79RIKO0002010103008

 

Saņēmējs: SIA "Rēzeknes ūdens", VRN 40003218631, Pils iela 16, Rēzekne, LV-4601

 

SVARĪGI!!!

Iedzīvotājiem, maksājot internetbankā, noteikti jāuzrāda abonenta numuru, adresi, ūdensskaitītāju rādījumi, līdz kuriem tiek veikts maksājums (ja apmaksa tiek veikta pēc ūdensskaitītāju rādījumiem).

Paraugs: Ab.nr. 1234, Atbr.alejā 182 dz.23 – (A13; K120)


Par mums

SIA "Rēzeknes Ūdens" ir patstāvīga pašvaldības kapitālsabiedrība ar 100% Rēzeknes pilsētas domes kapitālu. Uzņēmums kā patstāvīga organizācija darbojas kopš 1974.gada un 2003.gadā tika reorganizēta par SIA "Rēzeknes Ūdens". SIA „Rēzeknes Ūdens” ir Rēzeknes pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāldaļu turētājs ir Rēzeknes pilsētas dome.

 

SIA "Rēzeknes Ūdens" pamatdarbība ir saistīta ar ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā.

 

Savukārt ar ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspluatāciju saistītie ārpaklpojumi tiek sniegti arī citu pašvaldību administratīvajās teritorijās.

 

SIA „Rēzeknes Ūdens” pamatdarbības nodrošināšanai ir saņemtas Latgales pašvaldību daudznozaru sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas licences.

Licence izsniegta šādu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai:

- dzeramā ūdens ieguve un piegāde licence Nr.U0001-06. - notekūdeņu savākšanai un novadīšanai un, notekūdeņu attīrīšanai licence Nr.K0002-06.

 

SIA "Rēzeknes Ūdens" sniegtie pamatpakalpojumi:

- ūdensapgādes pakalpojumu nodrošināšana Rēzeknes pilsētā (ūdens ieguve, attīrīšana, uzglabāšana, padeve un sadale) atbilstoši normatīvo aktu prasībām; - dzeramā ūdens kvalitātes monitorings; - sadzīves kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana Rēzeknes pilsētā (sadzīves notekūdeņu savākšana, pārsūknēšana); - sadzīves kanalizācijas notekūdeņu attīrīšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām; - neattīrīto un attīrīto notekūdeņu kvalitātes monitorings; - ūdensapgādes sistēmu ekspluatācija un remonts; - sadzīves kanalizācijas sistēmu ekspluatācija un remonts; - pārdotā ūdens un novadīto notekūdeņu uzskaite, apmaksas kontrole, ūdensmērītāju skaitītāju rādītāju kontrole; - kanalizācijas sistēmu skalošana un CCTV inspekcija.

 

SIA "Rēzeknes Ūdens" sniegtie ārpakalpojumi:

- ūdensapgādes sistēmu ekspluatācija un remonts - ēku pievadi, citu apsaimniekotāju sistēmas utt., pakalpojums tiek sniegts Rēzeknē un citās apkārtējās administratīvajās teritorijās; - sadzīves kanalizācijas sistēmu ekspluatācija un remonts - ēku izvadi, citu apsaimniekotāju sistēmas utt., pakalpojums tiek sniegts Rēzeknē un citās apkārtējās administratīvajās teritorijās; - lietus kanalizācijas sistēmas apkope un remonts Rēzeknes pilsētā; - kanalizācijas krājrezervuāru notekūdeņu izsūknēšana, izvešana un utilizācija - pakalpojums tiek sniegts Rēzeknē un citās apkārtējās administratīvajās teritorijās; - kanalizācijas sistēmu skalošana un CCTV inspekcija - pakalpojums tiek sniegts Rēzeknē un Latgales reģionā; - pārvietojamo biotualešu noma un apkope - pakalpojums tiek sniegts Rēzeknē un Latgales reģionā; - pazemes, virszemes, dzeramā ūdens un notekūdeņu paraugu ņemšana un testēšana akreditētā laboratorijā - pakalpojums tiek sniegts Rēzeknē un Latgales reģionā.

 

Uzņēmumā nodarbināti aptuveni 80 darbinieki, kas nodrošina dažādu uzņēmuma struktūrvienību darbu.

Autorizēties

Gadījuma attēls

Gadījuma attēls

Apmeklētāju statistika

258194