Aktualitātes un jaunumi

 

Rēzeknes pilsētas Rēzekne I mikrorajona iedzīvotāju apmierinātības APTAUJAS rezultātu apkopojums

 

Iedzīvotāju viedokļu aptaujai tika sagatavotas 250 anketas, taču daudzi iedzīvotāji atteicās piedalīties aptaujā un atbildēt uz jautājumiem. Daži to argumentēja ar vispārēju neuzticēšanos valsts pārvaldei, nešķirojot, vai tā ir pašvaldība, pašvaldības uzņēmums vai kas cits. Taču bija arī tādi, kuri labprāt pauda viedokli, aktīvi piedalījās diskusijā, sniedzot pat paplašinātas atbildes uz pilsētā notiekošo, kā arī izklāstot savus ūdens lietošanas paradumus. Rezultātā aptaujā piedalījās 108 dalībnieki – fiziskas un juridiskas personas.

Anketēšana veikta laika posmā no 2018. gada novembra līdz 2019. gada aprīlim.

Aptaujas rezultāti apkopoti diagrammās.

 

1.Vai ir uzlabojusies dzeramā ūdens kvalitāte, kopš pakalpojumu sniedzējs ir SIA “Rēzeknes Ūdens”?

Faktiskajos skaitļos atbildes sadalās šādi: jā – 68, nē – 19, daļēji - 21.

 

2.Vai jūs ikdienā lietojat dzeršanai ūdeni tieši no krāna?

Faktiskajos skaitļos atbildes sadalās šādi: jā – 50, nē – 24, dažkārt - 34.

 

3.Ja atbildējāt ar “nē” vai dažkārt, vai varat paskaidrot, kāpēc?

Kā iemeslus ūdens nelietošanai dzeršanai no krāna respondenti minēja neuzticēšanos ūdens kvalitātei, daži mikrorajona Rēzekne I iedzīvotāji uzskatīja, ka ūdens joprojām netiek atdzelžots un ieteica uzņēmumam veikt šos pasākumus. Uzreiz aptaujas laikā iedzīvotājiem tika paskaidrots, ka SIA “Rēzeknes ūdens” jau 10 gadus darbojas jauns ūdens sagatavošanas komplekss, kur ir četri ūdens attīrīšanas filtri, attīrītā ūdens radītāji atbilst valsts un Eiropas standartiem.

Daži respondenti balstījās uz ieradumu pirkt  minerālūdeni vai dzeramo ūdeni. Vēl citi krāna ūdeni lieto pēc uzvārīšanas. No tā var secināt, ka šī mikrorajona iedzīvotāji vēl nav pieraduši pie kvalitatīva dzeramā ūdens padeves ikdienā.

 

4.Vai jums ir saprotama norēķinu SIA “Rēzeknes ūdens” norēķinu sistēma par patērētajiem pakalpojumiem?

5.Ja atbildējāt ar “nē” vai daļēji, vai varat paskaidrot, kas tieši nav saprotams vai kas būtu jāuzlabo?

Uz jautājumu par norēķiniem vien 3 respondenti sniedza atbildi “daļēji”, gan nepaskaidrojot, kas īsti nav saprotams.

 

6.Vai jūs uzskatāt, ka ūdens kvalitāte atbilst maksai par sniegtajiem pakalpojumiem?

Atbildot uz jautājumu par maksas un kvalitātes atbilstību, respondenti sniedza lielākoties emocionālas atbildes, iespējams, balstoties uz savu ienākumu un izdevumu bāzi un kopējo apmierinātību ar personisko ekonomisko situāciju.

 

7.Kādi ir jūsu priekšlikumi SIA “Rēzeknes Ūdens” darbības uzlabošanai?

Vajadzīga atdzelžošana, jānomaina vecais ūdensvads.

Labs uzņēmums, labi strādā, tā turpināt!

Biežāk jāskalo caurules.

Labs uzņēmums.

Pretenziju nav, galvenais, lai būtu ūdens

Nav tehniskā ūdens dārzu laistīšanai.

Lai ir labs ūdens, lai nav pretenziju no viesiem.

Veiksmi un panākumus darbā!

 

Īpaši pozitīvi SIA “Rēzeknes ūdens” sniegtos pakalpojumus novērtēja “Beķerejas” īpašniece, uzsverot, ka tieši miltu izstrādājumu pagatavošanai ūdens kvalitāte ir ārkārtīgi svarīga. Viņa uzsvēra, ka tagad strādāt ir kļuvis vieglāk.

 

S. Jonikāne,

SIA “Rēzeknes Ūdens” sabiedrisko attiecību konsultante

08.07.2019.

 

 


Autorizēties

Gadījuma attēls

Gadījuma attēls

Apmeklētāju statistika

325175