Aktualitātes un jaunumi

 

Augustā mikrorajona Rēzekne I iedzīvotāji sāks saņemt

SIA “Rēzeknes Ūdens” pakalpojumus

 

Pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas domes un VAS “Latvijas dzelzceļš” noslēgto vienošanos par mikrorajona Rēzekne I ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārņemšanu pilsētas īpašumā (līdz šim ūdensapgādes pakalpojumus sniedza SIA “Udensnesējs serviss”), SIA “Rēzeknes Ūdens” paziņo, ka, sākot arī 2018. gada 1. augustu, mikrorajona Rēzekne I iedzīvotājiem, kuriem ir uzstādīti ūdensskaitītāji, maksa par ūdensapgādes un notekūdeņu kubikmetru būs 1,94 EUR (tajā skaitā PVN).

 

SIA “Rēzeknes Ūdens” tarifu 1,94 EUR par kubikmetru Sabiedrisko pakalpojumu regulators aptirpināja 2016. gadā, līdz ar to arī šī mikrorajona iedzīvotājiem tiks piemērots uzņēmumam spēkā esošais tarifs.

 

Par jūliju mikrorajona Rēzekne I iedzīvotāji varēs norēķināties pēc iepriekšējām cenām, taču, sākot ar 1. augustu, par vienu kubikmetru patērētā ūdens būs jāmaksā 1,94 EUR.

 

SIA “Rēzeknes Ūdens” aicina jūlijā (mēneša laikā) noslēgt līgumus ar uzņēmumu par pakalpojumu sniegšanu. Tiem klientiem, kuri jau maksā par kanalizāciju, tiks veiktas izmaiņas līgumos. Lai veiktu izmaiņas līgumos vai parakstītu jaunus, iedzīvotājiem un juridiskajām personām jāierodas SIA “Rēzeknes Ūdens” Abonentu apkalpošanas dienestā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00. Tālruņi uzziņām: 64622171, 29355799, 20222868, e-pasts jautājumiem - rezudens.abonenti@inbox.lv

 

Par jūliju mikrorajona Rēzekne I iedzīvotājiem augustā jāveic augustā, kā līdz šim – SIA “Ūdensnesējs serviss”. Augusta sākumā jāpaziņo skaitītāju rādītāji SIA “Rēzeknes Ūdens”. Līdz 10. septembrim maksājumi par patērēto ūdeni augustā jāveic jau SIA “Rēzeknes Ūdens” bankās vai internetbankā, uzņēmuma Abonentu apkalpošanas dienestā iespējams veikt maksājumus ar bankas karti.

 

27.06.2018.

 

S. Jonikāne,

SIA “Rēzeknes Ūdens” sabiedrisko attiecību konsultante

 

Autorizēties

Gadījuma attēls

Gadījuma attēls

Apmeklētāju statistika

296558