Iepirkumi, izsoles

26.07.2023.

 

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes Ūdens" atkārtoti organizē atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli saimnieciskajā darbība neizmantojamās traktorpiekabes MMZ771B atsavināšanai


1. OFICIĀLAIS PAZIŅOJUMS

N.p.k.

Tehnikas vienība

Reģistrācijas Nr. kust';am

Sākumcena,  EUR

1

Traktorpiekabe MMZ771B

Rūpnīcas Nr. CGG0226135

1360,00

Izsolāmās kustāmās mantas sākumcena cena ir EUR 1360,00 (Viens tūkstotis trīs simti sešdesmit euro).

Nodrošinājuma nauda 10 % no kustāmās mantas sākumcenas EUR 136,00 (Simt trīsdesmit seši euro) pirms izsoles līdz reģistrācijas termiņa beigām 16. augusta plkst. 16.00 iemaksājama SIA „Rēzeknes Ūdens” Nr.40003218631, norēķinu kontā Nr. LV68HABA0001402041074, AS “Swedbanka”.

Izsoles solis – EUR 150,00 (Simtu piecdesmit euro, 00 centi).

Kustāmas mantas mutiskā izsole ar augšupejošu soli notiks 2023. gada 17. augustā plkst. 10.00 SIA „Rēzeknes Ūdens”, Pils ielā 16, 3. stāvā, ražošanas tehniskajā daļā. Pretendentam izsolei jāreģistrējas, līdz 2023. gada 16. augusta plkst. 16.00 Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek SIA  „Rēzeknes Ūdens” Pils iela 16, Rēzekne, sekretariāta (2 stāvā), darba dienās no plkst. 8.30 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 iepriekš zvanot un piesakoties pa tālruni 64625066

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski SIA „Rēzeknes Ūdens” mājaslapā www.rezeknesudens.lv

Izsolāmo mantu var apskatīt Rēzeknes novada, Audriņu pagasta, "Greivuļos", Rēzeknes pilsētas NAI, iepriekš vienojoties un saskaņojot laiku zvanot pa tālruni 28348791

 

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

 

 

30.01.2023.

 

SIA „Rēzeknes Ūdens”, saimnieciskās darbības funkciju nodrošināšanas lietota riteņtraktora piegāde

(Identifikācijas Nr. RŪ 2023/1)

 

Pielikums: Nolikums. Pieteikuma forma. Tehniskā specifikācija.

 

 

10.06.2022.

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes Ūdens"  organizē atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli saimnieciskajā darbība neizmantojamo  transportlīdzekļu  atkārtotai atsavināšanai. Izsole tiek atsavināti sekojoši transportlīdzekļi un specializētā traktortehnika.

 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes Ūdens"  organizē atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli saimnieciskajā darbība neizmantojamo  transportlīdzekļu  atkārtotai atsavināšanai. Izsole tiek atsavināti sekojoši transportlīdzekļi un specializētā traktortehnika.

 

1. OFICIĀLAIS PAZIŅOJUMS

N.p.k.

Tehnikas vienība

Reģistrācijas Nr. kust';am

Sākumcena,  EUR

1

Ekskavators CASE 588-P

Rūpnīcas Nr. CGG0226135

14 640,00

Izsolāmās kustāmās mantas sākumcena cena ir EUR 14 640 (Četrpadsmit  tūkstoši seši simti četrdesmit EUR 00 centi).

Nodrošinājuma nauda  10 % no kustāmās mantas sākumcenas EUR 1464,00 (Viens tūkstotis četri simti sešdesmit četri euro) pirms izsoles  līdz reģistrācijas termiņa beigām 27. jūnija plkst. 1600 iemaksājama SIA „Rēzeknes Ūdens”  Nr.40003218631, norēķinu kontā Nr. LV68HABA0001402041074, AS “Swedbanka”.

Izsoles solis – EUR 250,00 (Divi simti  piecdesmit euro, 00 centi).

Kustāmas mantas atkārtota mutiskā izsole ar augšupejošu soli notiks 2022. gada 28. jūnija  plkst. 10.00 SIA „Rēzeknes Ūdens”, Pils ielā 16, 2. stāvā, konferenču telpā. Pretendentam izsolei jāreģistrējas līdz 2022. gada 27. jūnija plkst. 16.00 Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek SIA „Rēzeknes Ūdens” Pils iela 16, Rēzekne, sekretariāta (2 stāvā), darba dienās no plkst. 8.30 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 iepriekš zvanot un piesakoties pa tālruni 64625066

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski SIA „Rēzeknes Ūdens” mājaslapā www.rezeknesudens.lv

Izsolāmo nekustāmo īpašumu var apskatīt Rēzeknē, Pils iela 16., iepriekš vienojoties un saskaņojot laiku zvanot pa tālruni 28348791

 

 

2. OFICIĀLAIS PAZIŅOJUMS

N.p.k.

Tehnikas vienība

Reģistrācijas Nr. kust';am

Sākumcena,  EUR

2

Pašgājēj iekrāvējs TO-18A

Rūpnīcas Nr. 4776

4 320,00

Izsolāmās kustāmās mantas sākumcena cena ir EUR 4 320,00 (Četri tūkstoši trīs simti divdesmit EUR 00 centi).

Nodrošinājuma nauda  10 %  no kustāmās mantas sākumcenas EUR  432,00 (Četri simti trīsdesmit divi euro)  pirms izsoles  līdz reģistrācijas termiņa beigām 27. jūnija plkst. 1600 iemaksājama SIA „Rēzeknes Ūdens” Nr.40003218631, norēķinu kontā Nr. LV68HABA0001402041074, AS “Swedbanka”.

Izsoles solis – EUR 250,00 (Divi simti piecdesmit euro, 00 centi).

Kustāmas mantas atkārtota mutiskā izsole ar augšupejošu soli notiks 2022. gada 28. jūnija  plkst. 10.30 SIA „Rēzeknes Ūdens”, Pils ielā 16, 2. stāvā, konferenču telpā. Pretendentam izsolei jāreģistrējas līdz 2022. gada 27. jūnija plkst. 16.00 Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek SIA „Rēzeknes Ūdens” Pils iela 16, Rēzekne, sekretariāta (2 stāvā), darba dienās no plkst. 8.30 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 iepriekš zvanot un piesakoties pa tālruni 64625066

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski SIA „Rēzeknes Ūdens” mājaslapā www.rezeknesudens.lv

Izsolāmo nekustāmo īpašumu var apskatīt Rēzeknes novada, Audriņu pagasta, "Greivuļos",  Rēzeknes pilsētas NAI, iepriekš vienojoties un saskaņojot laiku zvanot pa tālruni 28348791

 

 

3. OFICIĀLAIS PAZIŅOJUMS

N.p.k.

Tehnikas vienība

Reģistrācijas Nr. kust';am

Sākumcena,  EUR

3

Automobilis  ZIL 4502

(VIN) M3124329

1 200,00

Izsolāmās kustāmās mantas sākumcena cena ir EUR 1 200,00 (Viens  tūkstotis divi simti EUR).

Nodrošinājuma nauda  10 % no kustāmās mantas sākumcenas EUR 120,00 (Simtu divdesmit euro)  pirms izsoles  līdz reģistrācijas termiņa beigām 27. jūnija plkst. 1600 iemaksājama SIA „Rēzeknes Ūdens” Nr.40003218631, norēķinu kontā Nr. LV68HABA0001402041074, AS “Swedbanka”.

Izsoles solis – EUR 100,00 (Viens simts euro, 00 centi).

Kustāmas mantas atkārtota mutiskā izsole ar augšupejošu soli notiks 2022. gada 28. jūnija  plkst. 11.00 SIA „Rēzeknes Ūdens”, Pils ielā 16, 2. stāvā, konferenču telpā. Pretendentam izsolei jāreģistrējas līdz 2022. gada 27. jūnija plkst. 16.00 Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek SIA „Rēzeknes Ūdens” Pils iela 16, Rēzekne, sekretariāta (2 stāvā), darba dienās no plkst. 8.30 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 iepriekš zvanot un piesakoties pa tālruni 64625066

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski SIA „Rēzeknes Ūdens” mājaslapā www.rezeknesudens.lv

Izsolāmo nekustāmo īpašumu var apskatīt Rēzeknes novada, Audriņu pagasta, "Greivuļos",  Rēzeknes pilsētas NAI, iepriekš vienojoties un saskaņojot laiku zvanot pa tālruni 28348791

 

 

Pielikums:

Izsoles noteikumi.

Novērtējums.

Pieteikuma veidlapa CASE 588-P.

Pieteikuma veidlapa TO18A.

Pieteikuma veidlapa ZIL.

 

25.02.2022.

 

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA "Rēzeknes Ūdens"  organizē atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli saimnieciskajā darbība neizmantojamo  transportlīdzekļu  atsavināšanai. Izsole tiek atsavināti sekojoši transportlīdzekļi:


1. OFICIĀLAIS PAZIŅOJUMS

N.p.k.

Tehnikas vienība

Reģistrācijas Nr.

Sākumcena,  EUR

1

Automobilis  ZIL 4502

(VIN) M3124329

1 500,00

Izsolāmās kustāmās mantas sākumcena cena ir EUR 1 500,00 (Viens  tūkstotis pieci simti EUR).

Nodrošinājuma nauda  10 % no kustāmās mantas sākumcenas pirms izsoles  un līdz reģistrācijas termiņa beigām 14. marta plkst. 1600 iemaksājama SIA „Rēzeknes Ūdens” reģistrācijas Nr.40003218631, norēķinu kontā Nr. LV68HABA0001402041074, AS “Swedbanka”.

Izsoles solis – EUR 100,00 (Viens simts EUR, 00 centi).

Kustāmas mantas mutiskā izsole ar augšupejošu soli notiks 2022. gada 15. martā plkst. 10.00 SIA „Rēzeknes Ūdens”, Pils ielā 16, 2. stāvā, konferenču telpā ievērojot noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības.

Izsolei jāreģistrējas līdz 2022. gada 14. marta plkst. 16.00

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek SIA „Rēzeknes Ūdens” Pils iela 16, Rēzekne, sekretariāta (2 stāvā), darba dienās no plkst. 8.30 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 iepriekš zvanot un piesakoties pa tālruni 64625066

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski SIA „Rēzeknes Ūdens” mājaslapā www.rezeknesudens.lv

Izsolāmo nekustāmo īpašumu var apskatīt Rēzeknes novada, Audriņu pagasta, "Greivuļos",  Rēzeknes pilsētas NAI, iepriekš vienojoties un saskaņojot laiku zvanot pa tālruni 28348791

 

2. OFICIĀLAIS PAZIŅOJUMS

N.p.k.

Tehnikas vienība

Reģistrācijas Nr.

Sākumcena,  EUR

2

Autobuss (pasažieru) FORD TRANSIT

(VIN) WF0DXXTTFD7S28825

3 800,00

Izsolāmās kustāmās mantas sākumcena cena ir EUR 3 800,00 (Trīs tūkstoši astoņi simti EUR 00 centi).

Nodrošinājuma nauda  10 % no kustāmās mantas sākumcenas pirms izsoles  un līdz reģistrācijas termiņa beigām 14. marta plkst. 1600 iemaksājama SIA „Rēzeknes Ūdens” reģistrācijas Nr.40003218631, norēķinu kontā Nr. LV68HABA0001402041074, AS “Swedbanka”.

Izsoles solis – EUR 100,00 (Viens simts  EUR, 00 centi).

Kustāmas mantas mutiskā izsole ar augšupejošu soli  notiks 2022. gada 15. martā plkst. 10.30 SIA „Rēzeknes Ūdens”, Pils ielā 16, 2. stāvā, konferenču telpā ievērojot noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības.

Izsolei jāreģistrējas līdz 2022. gada 14. martā plkst. 16.00

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek SIA „Rēzeknes Ūdens” Pils iela 16, Rēzekne, sekretariāta (2 stāvā), darba dienās no plkst. 8.30 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 iepriekš zvanot un piesakoties pa tālruni 64625066

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski SIA „Rēzeknes Ūdens” mājaslapā www.rezeknesudens.lv

Izsolāmo nekustāmo īpašumu var apskatīt Rēzeknes novada, Audriņu pagasta, "Greivuļos", Rēzeknes pilsētas NAI, iepriekš vienojoties un saskaņojot laiku zvanot pa tālruni 28348791

 

3. OFICIĀLAIS PAZIŅOJUMS

N.p.k.

Tehnikas vienība

Reģistrācijas Nr.

Sākumcena,  EUR

3

Pašgājēj iekrāvējs TO-18A

Rūpnīcas Nr. 4776

5 400,00

Izsolāmās kustāmās mantas sākumcena cena ir EUR 5 400 (Pieci tūkstoši četri simti EUR 00 centi).

Nodrošinājuma nauda  10 % no kustāmās mantas sākumcenas pirms izsoles  un līdz reģistrācijas termiņa beigām 14. marta plkst. 1600 iemaksājama SIA „Rēzeknes Ūdens” reģistrācijas Nr.40003218631, norēķinu kontā Nr. LV68HABA0001402041074, AS “Swedbanka”.

Izsoles solis – EUR 250,00 (Divsimt piecdesmit EUR, 00 centi).

Kustāmas mantas mutiskā izsole ar augšupejošu soli notiks 2022. gada 15. martā plkst. 11.00 SIA „Rēzeknes Ūdens”, Pils ielā 16, 2. stāvā, konferenču telpā ievērojot noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības.

Izsolei jāreģistrējas līdz 2022. gada 14. marta plkst. 16.00

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek SIA „Rēzeknes Ūdens” Pils iela 16, Rēzekne, sekretariāta (2 stāvā), darba dienās no plkst. 8.30 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 iepriekš zvanot un piesakoties pa tālruni 64625066

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski SIA „Rēzeknes Ūdens” mājaslapā www.rezeknesudens.lv

Izsolāmo nekustāmo īpašumu var apskatīt Rēzeknes novada, Audriņu pagasta, "Greivuļos", Rēzeknes pilsētas NAI, iepriekš vienojoties un saskaņojot laiku zvanot pa tālruni 28348791

 

4. OFICIĀLAIS PAZIŅOJUMS

 

N.p.k.

Tehnikas vienība

Reģistrācijas Nr.

Sākumcena,  EUR

4

Ekskavators CASE 588-P

Rūpnīcas Nr. CGG0226135

18 300

Izsolāmās kustāmās mantas sākumcena cena ir EUR 18 300 (Astoņpadsmit  tūkstoši trīs simti EUR 00 centi).

Nodrošinājuma nauda  10 % no kustāmās mantas sākumcenas pirms izsoles  un līdz reģistrācijas termiņa beigām 14. marta plkst. 1600 iemaksājama SIA „Rēzeknes Ūdens” reģistrācijas Nr.40003218631, norēķinu kontā Nr. LV68HABA0001402041074, AS “Swedbanka”.

Izsoles solis – EUR 250,00 (Divsimt piecdesmit EUR, 00 centi).

Kustāmas mantas mutiskā izsole ar augšupejošu soli notiks 2022. gada 15. martā plkst. 11.30 SIA „Rēzeknes Ūdens”, Pils ielā 16, 2. stāvā, konferenču telpā ievērojot noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības.

Izsolei jāreģistrējas līdz 2022. gada 14. marta plkst. 16.00

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek SIA „Rēzeknes Ūdens” Pils iela 16, Rēzekne, sekretariāta (2 stāvā), darba dienās no plkst. 8.30 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 iepriekš zvanot un piesakoties pa tālruni 64625066

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski SIA „Rēzeknes Ūdens” mājaslapā www.rezeknesudens.lv

Izsolāmo nekustāmo īpašumu var apskatīt Rēzeknes novada, Audriņu pagasta, "Greivuļos", Rēzeknes pilsētas NAI, iepriekš vienojoties un saskaņojot laiku zvanot pa tālruni 28348791

 

Pielikums:

Izsoles noteikumi.

Novērtējums.

Pieteikuma veidlapa CASE 588-P.

Pieteikuma veidlapa FORD TRANSIT.

Pieteikuma veidlapa TO18A.

Pieteikuma veidlapa ZIL.

 

08.07.2021.

SIA „Rēzeknes Ūdens”  nekustāmo īpašumu – zemes gabala Rēzeknē, Dārzu ielā 40A  un būves - ūdenstorņa pārdošanas izsolē ar augšupejošu soli

 

OFICIĀLAIS PAZIŅOJUMS

 

Izsolē

 

SIA „Rēzeknes Ūdens” rīko atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli uzņēmumam piederošo nekustāmo īpašumu atsavināšanai – zemes gabalam Rēzeknē, Dārzu ielā 40 A, kadastra Nr. 21000050730 un būvi - ūdenstornis kadastra Nr. 21000050730001

Izsolāmā nekustāmā īpašuma sākumcena cena ir EUR 29 900,00 (Divdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti euro, 00 centi).

Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma sākumcenas, t.i. EUR 2 990, 00 (Divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit euro, 00 centi), pirms izsoles iemaksājama SIA „Rēzeknes Ūdens” reģistrācijas Nr.40003218631, norēķinu kontā Nr. LV68HABA0001402041074, AS “Swedbanka”.

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00 (Divdesmit euro, 00 centi), pirms izsoles iemaksājama SIA „Rēzeknes Ūdens” reģistrācijas Nr.40003218631, norēķinu kontā Nr. LV68HABA0001402041074, AS “Swedbanka”.

Izsoles solis – EUR 500,00 (Pieci simti euro, 00 centi).

Pirmpirkuma tiesību uz nekustamās mantas iegādi nav.

Izsole notiks 2021. gada 20. augustā plkst. 11.00 SIA „Rēzeknes Ūdens”, Pils ielā 16, 2. stāvā, konferenču telpā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc sludinājuma publicēšanas. Izsolei jāreģistrējas līdz 2021. gada 20. augusta plkst. 10.00

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek SIA „Rēzeknes Ūdens” Pils iela 16, Rēzekne, sekretariāta (2 stāvā), darba dienās no plkst. 8.30 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.30 iepriekš zvanot un piesakoties pa tālruni 64625066

Izsolāmo nekustāmo īpašumu var apskatīt Rēzeknē, Dārzu ielā 40A, iepriekš vienojoties un saskaņojot laiku zvanot pa tālruni 29123485.

Tālrunis uzziņām 29123485.

 

 

Pielikums: Izsoles noteikumi. Novērtējums.

Autorizēties

Gadījuma attēls

Gadījuma attēls

Apmeklētāju statistika

626982