Paziņojumi

 

R

13.01.2020. Paziņojums par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu
20.01.2020. Ārkārtas dalībnieku sapulces pieņemtais lēmums
06.05.2020. Paziņojums par kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu
26.08.2020. Par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu
11.09.2020. Par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu
15.02.2020. Informācija par SIA "RĒZEKNES ŪDENS" dalībnieku sapulcēm 2020.gadā
01.04.2021. Informācija par SIA „RĒZEKNES ŪDENS” dalībnieku sapulcēm 2021.gadā
01.04.2021. Par SIA „RĒZEKNES ŪDENS” kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu
19.04.2021. SIA "RĒZEKNES ŪDENS" atalgojuma politikas principi
19.04.2021. Informācija par valdes locekli
19.04.2021. Informācija par ziedojumiem
19.04.2021. SIA "RĒZEKNES ŪDENS" nodokļu maksājumi 2020.gadā
19.04.2021. SIA "RĒZEKNES ŪDENS" struktūrshēma
14.06.2021. Par SIA „Rēzeknes ūdens” ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu
08.04.2022. Par SIA „RĒZEKNES ŪDENS” kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu
25.04.2022. Informācija par ziedojumiem 2021.gadā
25.04.2022. SIA "RĒZEKNES ŪDENS" nodokļu maksājumi 2021.gadā
25.04.2022. Par SIA „RĒZEKNES ŪDENS” ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu
16.05.2022. SIA "RĒZEKNES ŪDENS" atalgojuma politikas principi 2022.gadam
22.06.2022. Informācija par SIA "RĒZEKNES ŪDENS" dalībnieku sapulcēm 2022.gadā
21.10.2022. Par SIA „RĒZEKNES ŪDENS” ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu
02.01.2023. Informācija par SIA „RĒZEKNES ŪDENS” dalībnieku sapulcēm 2022.gadā
16.03.2023. Par SIA „RĒZEKNES ŪDENS” kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu
27.03.2023. Nodokļu un nodevu iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā
27.03.2023. Par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2022.gadā
27.03.2023. Par ziedojumiem (dāvinājumiem) 2022.gadā
30.03.2023. Par SIA „RĒZEKNES ŪDENS” kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu
05.04.2023. SIA "RĒZEKNES ŪDENS" atalgojuma politikas principi 2023.gadam
07.11.2023. Par SIA „RĒZEKNES ŪDENS” ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu

Autorizēties

Gadījuma attēls

Gadījuma attēls

Apmeklētāju statistika

569955