Informācija par uzņēmuma darbību

 

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.pantu, SIA "Rēzeknes ūdens" publicē sekojošu informāciju:

 

Uzņēmuma gada pārskats par 2014.gadu
Uzņēmuma pārskats par 2015.gada 1.ceturksni
Uzņēmuma pārskats par 2015.gada 1.pusgadu
Uzņēmuma pārskats par 2015.gada 3.ceturksni
Uzņēmuma gada pārskats par 2015.gadu
Uzņēmuma pārskats par 2016.gada 1.ceturksni
Uzņēmuma pārskats par 2016.gada 2.ceturksni
Uzņēmuma pārskats par 2016.gada 1.pusgadu
Uzņēmuma pārskats par 2016.gada 3.ceturksni
Uzņēmuma gada pārskats par 2016.gadu
Uzņēmuma pārskats par 2017.gada 1.ceturksni
Uzņēmuma pārskats par 2017.gada 2.ceturksni
Uzņēmuma pārskats par 2017.gada 3.ceturksni
Uzņēmuma gada pārskats par 2017.gadu
Uzņēmuma pārskats par 2018.gada 1.ceturksni
Uzņēmuma pārskats par 2018.gada 2.ceturksni
Uzņēmuma pārskats par 2018.gada 3.ceturksni
Uzņēmuma pārskats par 2018.gadu
Uzņēmuma pārskats par 2019.gada 1.ceturksni
Uzņēmuma pārskats par 2019.gada 2.ceturksni
Uzņēmuma pārskats par 2019.gada 3.ceturksni
Uzņēmuma pārskats par 2019.gadu
Informācija par SIA "Rēzeknes ūdens" saņemtajiem un veiktajiem ziedojumiem (dāvinājumiem)
SIA "Rēzeknes Ūdens" vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde
Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu
SIA "Rēzeknes Ūdens" nodokļu maksājumi 2019.gadā
Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2020.gada 1.ceturksnis
Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats. Par laika periodu 01.01.2020-30.06.2020.
Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats. Par laika periodu 01.01.2020-30.09.2020.
Uzņēmuma pārskats par 2020.gadu
Uzņēmuma pārskats par 2021.gada 1.ceturksni
Uzņēmuma pārskats par 2021.gada 2.ceturksni
Uzņēmuma pārskats par 2021.gada 3.ceturksni
Uzņēmuma pārskats par 2021.gadu
Uzņēmuma pārskats par 2022.gada 1.ceturksni
Uzņēmuma pārskats par 2022.gada 2.ceturksni
Uzņēmuma pārskats par 2022.gada 3.ceturksni
Uzņēmuma pārskats par 2022.gadu
Neatkarīgu revidentu ziņojums par 2022.gada uzņēmuma pārskatu
Uzņēmuma pārskats par 2023.gada 1.ceturksni
Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats par 2023.gada 2.ceturksni
Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats par 2023.gada 3.ceturksni
Uzņēmuma operatīvais pārskats par 2023.gada 4.ceturksni
Uzņēmuma pārskats par 2023.gadu
Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats par 2024.gada 1.ceturksni

Autorizēties

Gadījuma attēls

Gadījuma attēls

Apmeklētāju statistika

626976