Uzņēmuma vēsture

 

Līdz 1974.gada decembrim kā Komunālo uzņēmumu kombināta struktūrvienība. 60-o gadu sākumā sākas daudzstāvu dzīvojamo māju būvniecība. Vienlaicīgi ekspluatācijā tiek nodoti pirmie artēziskie urbumi un Centra ūdenstornis. Kanalizācijas notekūdeņi tiek savākti kanalizācijas kolektoros un bez attīrīšanas caur hlorētavām novadīti Rēzeknes upē.1974.gadā vienlaicīgi ar a/s „REBIR” ekspluatācijā tika nodotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas „Greivuļos”. Šajā gadā tiek izveidota Rēzeknes ūdensvadu-kanalizācijas saimniecības pārvalde kā patstāvīgs uzņēmums.1994.gadā uzņēmums tiek pārveidots par Rēzeknes pašvaldības bezpeļņas uzņēmumu Ūdensvadu un kanalizācijas saimniecības pārvalde „Ūdenskanāls”.2004.gada 16.janvārī saskaņā ar LR Komerclikumu Rēzeknes ŪKSP „Ūdenskanāls” tiek reorganizēta par SIA „RĒZEKNES ŪDENS” ar 100% Rēzeknes pašvaldības kapitālu.Uzņēmuma vadītāji:
1973-1974 – V.Pavlovs
1974-1978 – V.Kuzņecovs
1978-1982 – A.Grigorjevs
1982-1990 – P.Grišāns
1990-2000 – A.Antāns
2000-tagad – G.Spradzenko

Autorizēties

Gadījuma attēls

Gadījuma attēls

Apmeklētāju statistika

615166