Pakalpojumi

 

Abonentu apkalpošanas dienests

1.Ūdens un kanalizācijas tarifi atkarībā no labiekārtotības pakāpes.

2.Ūdens uzskaites mezgla plombēšana un plombas noņemšana.

Ūdens uzskaites mezgla plombēšanu un plombas noņemšanu var pieteikt, ierodoties SIA "Rēzeknes ūdens" abonentu daļā Pils ielā 16,Rēzeknē vai arī pa tālruni 64622171, mob.tel. 29355799. Pakalpojuma izpildes laiki tiek abpusēji saskaņoti.

 

Pakalpojuma cena:

1.50 EUR/izsaukums ieskaitot PVN.

 

3.Komercuzskaites mērītāja mezgla uzstādīšana.

Komercuzskaites mērītāja mezgla uzstādīšanu var pieteikt, ierodoties SIA "Rēzeknes ūdens" abonentu daļā Pils ielā 16,Rēzeknē vai arī pa tālruni 64622171, mob.tel. 29355799. Pakalpojuma izpildes laiki tiek abpusēji saskaņoti.

 

Pakalpojuma cena:

25.00 EUR/izsaukums ieskaitot PVN.

 

Ražošanas tehniskā daļa

Tehnisko noteikumu izsniegšana.

Lai varētu veikt esošā objekta vai no jauna būvējamā objekta (dzīvojamā māja, sabiedriskā ēka, ražošanas ēka, u.c.) ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu projektēšanu un tā pieslēgšanu pilsētas centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem nepieciešams saņemt SIA „Rēzeknes Ūdens” tehniskos noteikumus. Pakalpojuma saņēmējam nepieciešams iesniegt:

 

Fiziskajām personām:

Individuālās dzīvojamās mājas pieslēgšanai pilsētas centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem tehnisko noteikumu saņemšanai nepieciešams griezties SIA "Rēzeknes ūdens" tehniskajā daļā ar sekojošiem dokumentiem:

iesniegums (iesnieguma forma), iesniegumu aizpilda zemes gabala īpašnieks vai pilnvarota persona;
pase;
pilnvaras kopija, ja zemes gabala īpašnieks kādu ir pilnvarojis;
Būvvaldes izsniegts plānošanas un arhitektūras uzdevums;
īpašuma tiesību apliecinošs dokuments;
ja objektam ir vairāki īpašnieki, tad rakstiska vienošanās ar pārējo objekta īpašnieku saskaņojumu.

 

Juridiskajām personām:

Esošā objekta vai no jauna būvējamā objekta pieslēgšanai pilsētas centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem tehnisko noteikumu saņemšanai nepieciešams griezties SIA "Rēzeknes ūdens" tehniskajā daļā ar sekojošiem dokumentiem:

iesniegums (iesnieguma forma);
īpašuma tiesību apliecinošs dokuments;
Būvvaldes izsniegts plānošanas un arhitektūras uzdevums;
zemes gabala robežu plāns ar jaunprojektējamo objektu izvietojumu;
ja objektam ir vairāki īpašnieki, tad rakstiska vienošanās ar pārējo objekta īpašnieku saskaņojumu.
objektiem, kuriem plānotais ūdens patēriņš ir lielāks par 1.5 m3/h jāiesniedz sekojoši ūdensapgādes un kanalizācijas tehniskie parametri:

kopējais maksimālais ūdens patēriņš diennaktī un stundā, t.sk. karstā ūdens patēriņš;

ūdens patēriņš ugunsdzēsības vajadzībām;

nepieciešamais spiediens ūdensvada tīklā;

dati par notekūdeņu daudzumu un sastāvu

 

Pakalpojuma cena:

Bezmaksas.

 

Testēšanas laboratorija

Dzeramā ūdens, virszemes ūdeņu un notekūdeņu paraugu ņemšana un testēšana. Mikrobioloģiskie izmeklējumi. Augsnes un dūņu izmeklējumi.

 

Pakalpojuma cena:

Sniedzamo pakalpojumu izcenojumi.

 

Dispečercentrs (avārijas dienests)

 

1.Sauso tualešu izvešana - asenizācija un to attīrīšana.

Pakalpojuma izpildes laiki tiek abpusēji saskaņoti personīgi griežoties SIA "Rēzeknes ūdens" Pils ielā 16, Rēzekne, dispečercentrā vai zvanot pa tālruni 64622016.

 

Pakalpojuma cena:

Fiziskajām personām 24,79 EUR/reiss bez PVN;

Juridiskajām pērsonām 6.89 EUR/m3 bez PVN;

Transporta izdevumi 1,50 EUR/km bez PVN.

 

2.Ārējo saimnieciskās un lietus kanalizācijas tīklu skalošana ar hidrodinamisko automašīnu.

Pakalpojuma izpildes laiki tiek abpusēji saskaņoti personīgi griežoties SIA "Rēzeknes ūdens" Pils ielā 16, Rēzekne, dispečercentrā vai zvanot pa tālruni 64622016.

 

Ar hidrodinamisko automašīnu SCANIA P380

Pakalpojuma cena:

Hidrodinamiskās automašīnas SCANIA P-380 darbs 130,00 EUR/stundā bez PVN;

Automašīnas SCANIA P-380 nobraukums 1.70 EUR/km bez PVN;

Remontatslēdznieka darbs 6,30 EUR/stundā bez PVN.

 

Ar hidrodinamisko automašīnu RENAULT

Pakalpojuma cena:

Hidrodinamiskās automašīnas RENAULT darbs 118,00 EUR/stundā bez PVN;

Automašīnas RENAULT nobraukums 1.50 EUR/km bez PVN;

Remontatslēdznieka darbs 6,30 EUR/stundā bez PVN.

 

3.Pārvietojamo tualešu noma.

Pakalpojuma izpildes laiki tiek abpusēji saskaņoti personīgi griežoties SIA "Rēzeknes ūdens" Pils ielā 16, Rēzekne, dispečercentrā vai zvanot pa tālruni 64622016.

 

Pakalpojuma cena:

16.00 EUR/10dnn bez PVN par 1 (vienu) pārvietojamo tualeti (nomas termiņš līdz 10dnn);

0.78 EUR/dnn bez PVN par 1 (vienu) pārvietojamo tualeti (nomas termiņš virs 10dnn);

5.00 EUR bez PVN par vienas pārvietojamās tualetes uzstādīšanu/noņemšanu;

16.00 EUR bez PVN 1 (viena) sanitārā apkope pēc pieprasījuma;

1.00 EUR/km bez PVN autotransporta pakalpojumi par katru nobraukto kilometru.

 

4.Ārējo inženierkomunikāciju CCTV inspekcija.

Pakalpojuma izpildes laiki tiek abpusēji saskaņoti personīgi griežoties SIA "Rēzeknes ūdens" Pils ielā 16, Rēzekne, dispečercentrā vai zvanot pa tālruni 64622016.

 

Pakalpojuma cena:

Video inspekcijas pakalpojums 0.72 EUR/m bez PVN;

Automašīnas FORD nobraukums 0.80 EUR/km bez PVN.

 

5.Pieslēguma maksa maģistrālajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem individuālo dzīvojamo māju pieslēgumiem.

Pakalpojuma izpildes laiki tiek abpusēji saskaņoti personīgi griežoties SIA "Rēzeknes ūdens" Pils ielā 16, Rēzekne, dispečercentrā vai zvanot pa tālruni 64622016.

 

Pakalpojuma cena:

Ūdensvada caurule D20mm grodu skatakā D1000 mm EUR 100.83 bez PVN;

Ūdensvada caurule D20mm, izmantojot pazemes tipa armatūru ar teleskopisko aizvaru čuguna kapi EUR 135.54 bez PVN;

Kanalizācijas caurule D100-150mm kanalizācijas skatakā EUR 34.71 bez PVN.

Autorizēties

Gadījuma attēls

Gadījuma attēls

Apmeklētāju statistika

615153