Publikācijas

 

RĒZEKNES PILSĒTAS IEDZĪVOTĀJU VIEDOKĻU APTAUJA PAR DZERAMĀ ŪDENS KVALITĀTI UN SIA “RĒZEKNES ŪDENS” DARBĪBU

 

Aptaujas norises laiks – 2019. gada jūnijs – septembris.

 

Aptaujas metode – nejaušības princips, aptauja tika veikta tiešās intervijās (galvenokārt pie plaši apmeklētām tirdzniecības vietām), elektroniski – ar e-pasta starpniecību, un telefoniski. Kopumā tika saņemtas 268 anketas. Izlases kopums ir pietiekams, lai konstatētu respondentu viedokli tendenču līmenī.

 

Atbildes uz pirmo jautājumu – vai klientus apmierina dzeramā ūdens kvalitāte pilsētā – sadalījās šādi: 67% atbildēja “jā”, 23% - “daļēji”, 10% - “nē”.

Faktiskajos skaitļos pozitīvu atbildi sniedza 180 cilvēki, “daļēji”- 62, “nē” – 26.

 

 

2.jautājums sniedza atbildes, vai iedzīvotāji lieto ikdienā dzeršanai ūdeni tieši no krāna.

 

 

Kā redzams diagrammā, tad nedaudz vairāk par pusi respondentu – 59% - atbildēja pozitīvi. Salīdzinoši ļoti līdzīgās daļās iedzīvotāji vai nu dažkārt lieto krāna ūdeni, lai padzertos – 22%, vai nu to nelieto – 19%.

 

3. jautājumā bija lūgts precizēt, kāpēc krāna ūdeni dzeršanai lieto daļēji vai vispār nelieto. Atbildes bija ļoti dažādas – daži lieto arī minerālūdeni, daži ir paraduma cilvēki un lieto tikai vārītu ūdeni, relatīvi daudz respondentu – 15 – atbildēja, ka joprojām neuzticas ūdens kvalitātei vai arī tam, ka netiek skalotas ūdens padeves caurules dzīvojamajās mājās. Vairāki respondenti periodisku ūdens lietošanu dzeršanai pamatoja ar kaļķainību, to, ka ūdens ir “ciets”. 5 respondenti norādīja, ka joprojām dzeršanai pērk ūdeni, bet 6 – ka viņiem ir uzstādīti ūdens filtri, savukārt diviem ir “Venden” aparāti.

 

4. jautājumā pārliecinošais vairākums – 216 respondenti atbildēja pozitīvi. 20 cilvēkiem SIA “Rēzeknes ūdens” norēķinu sistēma nav saprotama, bet 32 daļēji izprot.

 

 

5. jautājumā tika lūgts precizēt, kas tieši nav saprotams norēķinu sistēmā. Respondenti, kuri atbildēja ar “daļēji” vai “nē”, kā iemeslus norēķinu kārtībai minēja to, ka vēlētos efektīvāku saziņu elektroniski, 16 cilvēki vēlējās saņemt rēķinus elektroniski, jo dažkārt rodas pāris centu pārmaksa vai parāds, kas nerada finansiālas problēmas, taču klientos rada neizpratni. 5 respondenti, kas atbildēja ar “nē” nevēlējās paskaidrot, kas tieši nav saprotams, bet 4 respondenti atbildēja, ka vēlētos zināt, kā veidojas izmaksas par vienu kubikmetru. 1 respondents pauda sašutumu par to, ka brīvkrāni ir slēgti, bet maksa par kubikmetru nesamazinās, jo “brīvkrānu ūdens izmaksas taču bija iekļautas tarifā!”.

 

6. jautājumā tika lūgts atbildēt, vai ūdens kvalitāte atbilst maksai par to.

182 respondenti atbildēja pozitīvi, 38 – “nē”, “48” – daļēji. Procentuālais sadalījums redzams attēlā.

 

 

7. jautājumā tika noskaidrota respondentu dzīvesvieta – pilsētas mikrorajoni. Atbildes redzamas attēlā.

 

 

8. jautājumā tika lūgts atbildēt, vai iedzīvotāji vēlētos apmeklēt un klātienē iepazīties ar uzņēmuma darbību.


 

Kā redzams attēlā, tad kopumā 42% ir ieinteresēti uzņēmuma darbībā, jo atbildējuši apstiprinoši vai gandrīz apstiprinoši.

 

9. jautājumā tika lūgts atbildēt, kas būtu jāuzlabo SIA “Rēzeknes ūdens” darbībā.

Lielākoties ieteikumu nebija, taču 2 respondenti ieteica publicēt ūdens analīžu rezultātus, 4 ieteica joprojām turpināt uzlabot ūdens kvalitāti, daži respondenti uzskata, ka vairāk jāsadarbojas ar māju apsaimniekotājiem, lai kopīgiem spēkiem rūpētos par kvalitatīva dzeramā ūdens nodrošināšanu dzīvojamajās mājās, 1 priekšlikums bija atjaunot brīvkrānus kā ūdens ņemšanas vietas tūristiem un pilsētniekiem, bet tikai tādā veidā, lai tur varētu iepildīt puslitra vai maksimums – pusotra litra pudeles. 6 ietiekumi bija saistīti ar efektīvāku tehnoloģiju izmantošanu saziņai ar klientiem, tostarp e-pastu izmantošanu. Viens respondents uzsvēra, ka uzņēmums strādā labi, jo īpaši tā vadītājs.

 

S. Jonikāne,

SIA “Rēzeknes Ūdens” sabiedrisko attiecību konsultante

25.10.2019.

 

 

RTU zinātnieks atzīst labo ūdens kvalitāti Latvijā

 

 

“Latvijā ūdens ir daudz kvalitatīvāks un drošāks nekā citviet pasaulē,” saka Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta Ūdens inženierijas tehnoloģijas katedras docents, Ūdens pētniecības zinātniskās laboratorijas pētnieks Sandis Dejus.


Sanda Dejus sirdslieta ir dzeramais ūdens – tehnoloģiski risinājumi tā kvalitātes nodrošināšanai un nepārtrauktam monitoringam. Viņš ir daudz pētījis dzeramā ūdens kvalitāti Latvijā un droši saka – uzskats, ka nevar dzert ūdeni no krāna, ir vēsturiski saglabājies stereotips, kam nav nekāda pamata. Latvija ir unikāla Eiropas un arī pasaules mērogā, jo ūdensapgādes sistēmās izmanto pazemes ūdeni, līdz ar to mums pēc izcelsmes ir viens no kvalitatīvākajiem ūdeņiem. Tiesa, gadās, ka ūdens no krāna ir nedzidrs, brūngans, mazliet negaršīgāks – lai arī tā ir atkāpe no normas, tomēr arī šāds ūdens nav ļoti nedrošs vai veselību apdraudošs. Šādos gadījumos S. Dejus iesaka notecināt ūdeni, līdz tam atgriežas normāla kvalitāte. Vienlaikus viņš uzsver, ka remdens vai siltens ūdens, kas tek pa krānu, nav dzeramais ūdens. Par dzeramu ūdeni tiek uzskatīts auksts ūdens 8-12 grādu temperatūrā.

 

“Ūdens kādreiz tika hlorēts daudz un aktīvi, lai nodrošinātu ūdensapgādes tīklā kvalitāti. Pēdējo 30 gadu laikā ūdensapgādes sistēmā Latvijā ir investēts vairāk nekā viens miljards eiro, lai nodrošinātu jaunu cauruļvadu izbūvi un jaunu attīrīšanas iekārtu izbūvi, līdz ar to sistēmas ir uzlabotas un hlora dozēšana nav nepieciešama. Vienīgā vieta, kur Latvijā ūdens tiek hlorēts ikdienā, ir Daugavas ūdens attīrīšanas ietaises, tomēr hlora apjoms ir mazāks, nekā cilvēks spēj izšķirt. Divas reizes gadā jebkurā pilsētā ir iespējama hlora garša ūdenī, jo pēc likumdošanas ir jātīra ūdens rezervuāri un torņi, bet par to iedzīvotāji iepriekš tiek informēti,» vēl vienu ar krāna ūdens kvalitāti saistītu mītu lauž RTU pētnieks.

 

S. Dejus ar domubiedriem pirms pusotra gada izveidoja arī biedrību «U vitamīns», kas popularizē krāna ūdens dzeršanu. Biedrība daudz strādā ar skolas vecuma bērniem, stāstot par vienu no Latvijas dabas lielākajām vērtībām – ūdeni. Publiskās iestādes, tajā skaitā mācību iestādes, tiek motivētas savās telpās uzstādīt dzirdinātavas, kas dod iespēju publiskās telpās ārpus tualetēm droši padzerties krāna ūdeni, uzpildīt pudeles. «Tas sasaucas ar Eiropas direktīvām, ka ūdens ir jāpadara pieejamāks visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem,» saka S. Dejus. Vēl viens biedrības darbības virziens ir ūdens pieejamības veicināšanā sabiedriskās ēdināšanas vietās. Nu jau ap 200 kafejnīcu un restorānu Latvijā saviem klientiem piedāvā bezmaksas dzeramo ūdeni. «Pasaulē ir pašsaprotami, ka dzeramais ūdens kafejnīcās ir pieejams bez maksas,» saka S. Dejus.

 

“Arī Rēzeknē krāna ūdens ir droši lietojams dzeršanai, tam ir laba garša un kvalitāte,” piebilda SIA “Rēzeknes ūdens” valdes loceklis Gunārs Spradzenko. “Kopš 2008. gada SIA “Rēzeknes ūdens” ir daudz strādājis un ieguldījis līdzekļus pilsētas ūdens sistēmas un kanalizācijas sakārtošanā, tāpēc ūdeni var droši lietot. Jā, mūsu ūdens nedaudz satur kaļķi, taču reizi nedēļā tējkannas var iztīrīt kaut vai ar pārtikas etiķi vai atkaļķot. Dzeramais ūdens ir dzīvs un veselībai derīgs,” uzsvēra G. Spradzenko.

 

S. Jonikāne,

SIA “Rēzeknes Ūdens” sabiedrisko attiecību konsultante

28.08.2019.

 


Rēzeknes pilsētas Rēzekne I mikrorajona iedzīvotāju apmierinātības APTAUJAS rezultātu apkopojums

 

Iedzīvotāju viedokļu aptaujai tika sagatavotas 250 anketas, taču daudzi iedzīvotāji atteicās piedalīties aptaujā un atbildēt uz jautājumiem. Daži to argumentēja ar vispārēju neuzticēšanos valsts pārvaldei, nešķirojot, vai tā ir pašvaldība, pašvaldības uzņēmums vai kas cits. Taču bija arī tādi, kuri labprāt pauda viedokli, aktīvi piedalījās diskusijā, sniedzot pat paplašinātas atbildes uz pilsētā notiekošo, kā arī izklāstot savus ūdens lietošanas paradumus. Rezultātā aptaujā piedalījās 108 dalībnieki – fiziskas un juridiskas personas.

Anketēšana veikta laika posmā no 2018. gada novembra līdz 2019. gada aprīlim.

Aptaujas rezultāti apkopoti diagrammās.

 

1.Vai ir uzlabojusies dzeramā ūdens kvalitāte, kopš pakalpojumu sniedzējs ir SIA “Rēzeknes Ūdens”?

Faktiskajos skaitļos atbildes sadalās šādi: jā – 68, nē – 19, daļēji - 21.

 

2.Vai jūs ikdienā lietojat dzeršanai ūdeni tieši no krāna?

Faktiskajos skaitļos atbildes sadalās šādi: jā – 50, nē – 24, dažkārt - 34.

 

3.Ja atbildējāt ar “nē” vai dažkārt, vai varat paskaidrot, kāpēc?

Kā iemeslus ūdens nelietošanai dzeršanai no krāna respondenti minēja neuzticēšanos ūdens kvalitātei, daži mikrorajona Rēzekne I iedzīvotāji uzskatīja, ka ūdens joprojām netiek atdzelžots un ieteica uzņēmumam veikt šos pasākumus. Uzreiz aptaujas laikā iedzīvotājiem tika paskaidrots, ka SIA “Rēzeknes ūdens” jau 10 gadus darbojas jauns ūdens sagatavošanas komplekss, kur ir četri ūdens attīrīšanas filtri, attīrītā ūdens radītāji atbilst valsts un Eiropas standartiem.

Daži respondenti balstījās uz ieradumu pirkt minerālūdeni vai dzeramo ūdeni. Vēl citi krāna ūdeni lieto pēc uzvārīšanas. No tā var secināt, ka šī mikrorajona iedzīvotāji vēl nav pieraduši pie kvalitatīva dzeramā ūdens padeves ikdienā.

 

4.Vai jums ir saprotama norēķinu SIA “Rēzeknes ūdens” norēķinu sistēma par patērētajiem pakalpojumiem?

5.Ja atbildējāt ar “nē” vai daļēji, vai varat paskaidrot, kas tieši nav saprotams vai kas būtu jāuzlabo?

Uz jautājumu par norēķiniem vien 3 respondenti sniedza atbildi “daļēji”, gan nepaskaidrojot, kas īsti nav saprotams.

 

6.Vai jūs uzskatāt, ka ūdens kvalitāte atbilst maksai par sniegtajiem pakalpojumiem?

Atbildot uz jautājumu par maksas un kvalitātes atbilstību, respondenti sniedza lielākoties emocionālas atbildes, iespējams, balstoties uz savu ienākumu un izdevumu bāzi un kopējo apmierinātību ar personisko ekonomisko situāciju.

 

7.Kādi ir jūsu priekšlikumi SIA “Rēzeknes Ūdens” darbības uzlabošanai?

Vajadzīga atdzelžošana, jānomaina vecais ūdensvads.

Labs uzņēmums, labi strādā, tā turpināt!

Biežāk jāskalo caurules.

Labs uzņēmums.

Pretenziju nav, galvenais, lai būtu ūdens

Nav tehniskā ūdens dārzu laistīšanai.

Lai ir labs ūdens, lai nav pretenziju no viesiem.

Veiksmi un panākumus darbā!

 

Īpaši pozitīvi SIA “Rēzeknes ūdens” sniegtos pakalpojumus novērtēja “Beķerejas” īpašniece, uzsverot, ka tieši miltu izstrādājumu pagatavošanai ūdens kvalitāte ir ārkārtīgi svarīga. Viņa uzsvēra, ka tagad strādāt ir kļuvis vieglāk.

 

S. Jonikāne,

SIA “Rēzeknes Ūdens” sabiedrisko attiecību konsultante

08.07.2019.

 

22. marts – Pasaules ūdens diena

 

Pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas lēmuma kopš 1993. gada 22. martā visā pasaulē atzīmē Pasaules ūdens dienu. Šogad tās moto bija – ŪDENS VISIEM, jo, kā zināms, daudzviet Āzijā un Āfrikā dzeramais ūdens ir bagātība, kas nebūt nav pieejama ikdienā visiem šo kontinentu iedzīvotājiem. Daudzviet tur darbavietās nav nedz dzeramā ūdens, nedz 21. gadsimtam atbilstošu labierīcību. Šogad arī īpaši tika akcentēts bēgļu stāvoklis gan dzīves apstākļu, gan no tā izrietošo seku – tostarp dzeramā ūdens trūkums. Tas rada ne vien slāpes, bet izraisa arī daudzas slimības un pat epidēmijas.

Lai pievērstu bērnu uzmanību ūdens resursiem un taupīgai un saprātīgai to izmantošanai, šogad SIA “Rēzeknes Ūdens” sadarbībā ar Rēzeknes katoļu vidusskolu organizēja 2.-4. klašu bērnu zīmējumu izstādi. Kopumā izstādes veidošanā piedalījās 30 bērni. Zīmējumos bija attēlotas strūklakas, upes un ezeri, dīķi un piemājas saimniecības ar lejkannām, ūdenskritums, ūdensrozes, lāstekas, jūra un kuģi, un daudzas citas skaistas lietas, kas bērniem saistās ar ūdeni un šķiet ļoti svarīgas.

Tikšanās laikā ar Katoļu vidusskolas skolēniem SIA “Rēzeknes Ūdens” Dzeramā ūdens sagatavošanas kompleksa vadītājs Jānis Laizāns parādīja, cik dzelžains un ar mangānu piesārņots ir nefiltrētais ūdens, kas tiek sūknēts no dziļurbumiem, pirms tā nonākšanas atdzelžošanas stacijā. “Patīkami, ka viens no bērniem zināja, ka ūdens tiek attīrīts ar dažādu frakciju akmeņiem,” smaidīdams pastāstīja Dzeramā ūdens sagatavošanas kompleksa vadītājs Jānis Laizāns, “tas nozīmē, ka bērni interesējas, kā ūdens no pazemes nonāk krānā.”

Kopumā starp skolēniem un uzņēmuma pārstāvjiem izvērsās spraiga un abpusēji interesanta diskusija par dzeramo ūdeni, tā nozīmīgumu, par vides saglabāšanu. Jau tradicionāli bērni saņēma SIA “Rēzeknes Ūdens” dzeramā ūdens pudelītes ar stingru piekodinājumu, ka tās ir izmantojamas daudzkārt ūdens lietošanai tieši no krāna.

Uzņēmuma “Rēzeknes Ūdens” darbinieki pateicas Rēzeknes katoļu vidusskolai par sadarbību bērnu izglītošanā par ūdens iegūšanu, sagatavošanu un kopējām nostādnēm vides aizsardzībā.

 

 

S. Jonikāne,

SIA “Rēzeknes Ūdens” sabiedrisko attiecību konsultante

22.03.2019.

 

 

Uzņēmumu apmeklē Kaunatas vidusskola

 

14. martā mūsu uzņēmumā viesojās kārtējā skolēnu grupa. Šoreiz tie bija Kaunatas vidusskolas audzēkņi, kuri ne tikai vēlējās iepazīties ar dzeramā ūdens apgādi Rēzeknē, bet arī redzēt, kā reālajā dzīvē tiek lietoti dažādi grafiki.

“Protams, visus mūsu viesus visvairāk interesē cilvēku paradumi ūdens lietošanā, un tos labi atspoguļo ūdens patēriņa grafiki dažādās dienās un dažādos diennakts laikos,” par vizīti pastāstīja Dzeramā ūdens sagatavošanas kompleksa vadītājs Jānis Laizāns, “taču šoreiz skolēni padziļināti apguva matemātiku, tāpēc interesējās arī par citiem grafikiem, elektrības patēriņu, dabas resursu nodokli, citām lietām, kas atspoguļo uzņēmuma darbību.”

Jau tradicionāli skolēniem līdzi tika dotas dzeramā ūdens pudeles, kuras ir izmantojas vairākkārt un domātas ūdens iepildīšanai no krāna un lietošanai gan skolās, gan mājās, gan līdzņemšanai uz sporta nodarbībām, kora mēģinājumiem un citur.

 

 

S. Jonikāne,

SIA “Rēzeknes Ūdens” sabiedrisko attiecību konsultante

15.03.2019.

 

 

Skolēni turpina apmeklēt uzņēmumu

 

Pagājušajā piektdienā, 25.janvārī, SIA “Rēzeknes Ūdens” Dzeramā ūdens sagatavošanas kompleksu apmeklēja Rēzeknes valsts 1. ģimnāzijas 10. M1 klase. Kā ierasts, kompleksa vadītājs Jānis Laizāns iepazīstināja skolēnus gan ar pasaulē esošajiem ūdens resursiem, gan ūdensapgādes sistēmu Rēzeknes pilsētai un tās aglomerācijas teritorijā.

Audzēkņi iepazinās ar ūdens atdzelžošanas tehnoloģiju, bija iespējas arī redzēt grants un smilšu frakcijas, ar kuru palīdzību dzeramais ūdens tiek attīrīts no dzelzs un mangāna. Ar tādu pašu materiālu tiek skaloti arī paši lielie ūdens filtri.

“Visinteresantākie bija grafiki par ūdens patēriņu dažādas dienās un dažādos diennakts laikos. Nezināju, ka mēs, skolēni, darbdienu rītos esam lielākie ūdens patērētāji,” atzina 10. M1 klases audzēknis Ģirts Edvards Buls.

Kā atzina klases audzinātāja Olga Supe, skolēniem bija iespēja ieraudzīt dažādu grafiku praktisko pielietojumu, ko ne visi saprot mācību laikā, kā arī paplašināt vispārējo izpratni par ūdens resursu nozīmību, tehnoloģijām, pilsētas nodrošināšanu ar dzeramo ūdeni.

Jau ierasti visi uzņēmuma apmeklētāji saņēma SIA “Rēzeknes Ūdens” dzeramo ūdeni, kas fasēts puslitra ūdens pudelēs. Tās paredzētas ilglaicīgai lietošanai, iepildot pudelē krāna ūdeni un ņemot tās līdzi uz skolu.

 

 

S. Jonikāne,

SIA “Rēzeknes Ūdens” sabiedrisko attiecību konsultante

28.01.2019.

Ūdens zudumu samazināšanai pakāpeniski likvidēs brīvkrānus

 

“Lai palielinātu pieslēgumu skaitu centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem, SIA “Rēzeknes plāno likvidēt brīvkrānus. Šobrīd pilsētā kā decentralizētas ūdensapgādes avoti vēl pastāv 31 brīvkrāns.

Kā paskaidroja SIA “Rēzeknes ūdens” valdes loceklis Gunārs Spradzenko, visus brīvkrānus šogad likvidēt nebūs iespējams, jo tas ir sarežģīts process. Par brīvkrāna lietošanu tiek noslēgts līgums, kur paredzēta lietošanas kārtība un samaksa. Ja tiek konstatēts, ka maksājumi netiek veikti, brīvkrāns tiks atslēgts.

“Uzņēmums piedāvā četrus iespējamos brīvkrānu likvidācijas scenārijus:

dzīves līmeņa paaugstināšanas nolūkos aicināt iedzīvotājus pašiem pieslēgt savu dzīvojamo māju pie ūdensapgādes centralizētajiem tīkliem;
tām ēkām, kuras apkalpo SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” un citi dzīvojamo māju apsaimniekotāji, aicinām, izmantojot mājas kopējos uzkrājuma līdzekļus, izbūvēt pievadus;
godprātīgiem maksātājiem, kuriem nav parādu, izvērtējot katru gadījumu individuāli, iespēju robežās sniegt tehnisko atbalstu pievada izbūvē;
tiem klientiem, kam ir parādi, pēc parāda nomaksas uz parāda rēķina kopējās summas atļaut izbūvēt pieslēgumu,” paskaidroja G. Spradzenko.

 

Pirmais tiks likvidēts brīvkrāns Saules ielā nr. 1. Apsekošanā konstatēts, ka tas atrodas avārijas stāvoklī, tam fiksētas vairākkārt lokālas avārijas, rezerves daļas tam nav pieejamas, līdz ar to brīvkrāns turpmāk netiks remontēts un atjaunots. Tā likvidēšana un demontāža plānota līdz 2018. gada 30. augustam. (Šim brīvkrānam piesaistīts tikai viens abonents.)

Brīvkrānu likvidēšanas pasākumi tiek veikti, pamatojoties uz uzņēmuma vidējas termiņa darbības stratēģiju, kā arī saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas sniegtajiem norādījumiem, par dzeramā ūdens zudumu samazināšanu. Lai tiktu nodrošināti nepārtraukti ūdensapgādes pakalpojumi, dzīvojamās mājas īpašniekiem savlaicīgi jāgriežas pie konkrētā nekustāmā īpašuma apsaimniekotāja par ūdensapgādes pievada izbūvi. Ja apsaimniekotāja nav, jāgriežas SIA “Rēzeknes ūdens” Tehniskajā daļā.

SIA “Rēzeknes ūdens” arī atkārtoti izsūta vēstules māju īpašniekiem ar paskaidrojumiem, kas jādara, lai pieslēgtos centralizētajai ūdensapgādei, kā arī atkārtoti sniedz konsultācijas objektā.

Uzņēmums nosūtījis nekustamo īpašumu apsaimniekotājam – SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” vēstuli ar paskaidrojumiem par Tehnisko noteikumu izsniegšanas kārtību, paskaidrojot, kuri brīvkrāni tiks likvidēti šogad līdz 30. oktobrī.

“Tā kā būvdarbu sezona tikai sākas, māju īpašniekiem un apsaimniekotājiem ir pietiekami daudz laika nepieciešamo pasākumu veikšanai, lai pieslēgtos centralizētajai ūdensapgādei,” piebilda G. Spradzenko, “turklāt mūsu uzņēmuma filozofija ir cieņpilna attieksme pret dabas resursiem.”

Šogad tiks atslēgti brīvkrāni Bauskas – Tiņanova ielā, Latgales ielā 32/33, Saules ielā 1, Jelgavas – Ludzas ielā, Jelgavas 12b, Jelgavas 18d – Jaunjelgavas, Ziedu – S. Putāna ielā, Gvardes, Jaunjelgavas – Liepu, Purvīša – Grāvju, A. Upīša 56, A. Upīša 74, Ventspils 1, Jaunupes 1-3, Skolas – Bērzpils, K. Valdemāra – Zemnieku, Stadiona 9, Raiņa – K. Valdemāra, 18. Novembra – Dārzu iela, N. Rancān – V. Seiles ielā, Baznīcas – Raiņa ielā, Pils 14, Krasta 10, K. Barona 25, 18. Novembra 15a, Atbrīvošanas aleja 70.

Neskaidrību gadījumos var vērsties uzņēmumā SIA “Rēzeknes ūdens”, zvanot pa tālruņiem 646 25016 vai 646 25066.

 

S. Jonikāne

SIA “Rēzeknes ūdens” sabiedrisko attiecību konsultante

“Rēzeknes ūdens” šogad turpinās jaunu patērētāju piesaisti

 

Aizvadītais gads uzņēmumam SIA “Rēzeknes ūdens” noslēdzies ar nelielu peļņu – 3 949 EUR. Tas skaidrojams gan ar pakalpojumu – dzeramā ūdens piegādi un notekūdeņu attīrīšanu – samazināšanos, gan ar ražošanai nepieciešamās jaunās tehnikas iegādi. Lai operatīvi nodrošinātu kanalizācijas avāriju seku likvidāciju, ikdienas profilaktiskā darba un kanalizācijas pakalpojumu nepārtrauktību, uzņēmums pērn iegādājās jaunu hidrodinamisko automašīnu RENAULT. Tā, salīdzinot ar iepriekšējo, ir kompaktāka, ar lielākām manevrēšanas spējām, nodrošinot arī piekļuvi kanalizācijas tīkliem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos.

2017. gadā kopumā piegādāti un pārdoti 1 019 379 m3 dzeramā ūdens un attīrīti 1 046 488 m3 notekūdeņu. Savukārt 2016. gadā tie bija 1 079 041 m3 dzeramā ūdens un 1 098 949 m3 notekūdeņu. Kaut gan attīrīto notekūdeņu kopējais apjoms pērn samazinājies, liels pārbaudījums attīrīšanas iekārtām bija vasaras plūdi, kad iekārtas, tostarp visas kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas, strādāja ar maksimālo jaudu. Tas radīja arī lielāku elektrības patēriņu, radot uzņēmumam papildus 18 tūkstošu eiro izdevumu. Arī dabas resursu nodokļa pieaugums par 14 tūkstošiem eiro savulaik netika iekļauts tarifā. Tas ietekmēja uzņēmuma kopējās izmaksas.

Kā paskaidroja SIA “Rēzeknes ūdens” valdes loceklis Gunārs Spradzenko, uzņēmums sniedza papildus pakalpojumus 163 000 eiro apmērā. Uzņēmuma laboratorijas pakalpojumi tiek sniegti visā reģionā: Ludzas, Zilupes, Rēzeknes, Kārsavas, Madonas novados, papildus ieņēmumi atskaites periodā bija 43 000 EUR, tualešu atsūknēšanas pakalpojumu ieņēmumi bija 26 000 EUR, vidēji katru dienu bija 4 – 6 izsaukumi. Kanalizācijas tīklu skalošana ar hidrodinamisko automašīnu – pakalpojums, kurš arī tiek sniegts visos tuvākajos novados un Ludzas un Kārsavas pilsētām – pērn deva ieņēmumus 58 855 EUR apmērā. Papildus ienākumi no ūdens skaitītāju plombēšanas bija 3,6 tūkstoši EUR. Uzņēmums jau vairākus gadus uz konkursa pamata apkalpo lietus kanalizācijas tīklus un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas dod vidēji 40000 EUR gadā. Salīdzinoši ar 2016. gadu 2017. gada papildus sniegto pakalpojumu īpatsvars ir palielinājies par 30 170 EUR.

Šogad plānotas citas prioritātes. Paralēli tīklu paplašināšanai, kas notiks Pils ielā, lai nodrošinātu pieslēguma skaita palielinājumu pie centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem, plānots likvidēt brīvkrānus. Šobrīd pilsētā kā decentralizētas ūdensapgādes avoti vēl pastāv 31 brīvkrāns. Tie ir lieli tēriņi un ievērojami ūdens zudumi, jo dažās vietās palicis tikai viens patērētājs, bet brīvkrānu izmanto citi iedzīvotāji, tādējādi radot ūdens zudumus. Daudzviet vienkāršāk ir nodrošināt dzeramā ūdens piegādi saskaņā ar noteiktajām normām individuāli.

Tāpat 2018. gadā SIA “Rēzeknes ūdens” plāno pieslēgt centralizētajai ūdensapgādei un kanalizācijai 150 privātās un juridiskās personas (pagājušajā gadā izsniegti 121 Tehniskie noteikumi un pieslēguma shēmas), kā arī realizēt 40 pieslēgumus pēc brīvkrānu likvidēšanas.

SIA “Rēzeknes ūdens” atgādina, ka uzņēmums izsniedz Tehniskos noteikumus ūdens un kanalizācijas pieslēguma vietām, taču ūdensvada un kanalizācijas ierīkošana ir īpašnieka uzdevums. Pirms un ierīkošanas laikā uzņēmuma Tehniskās daļas darbinieki sniedz konsultācijas objektā. Komunikāciju ierīkošanai var izvēlēties kādu komercsabiedrību vai arī darbus veikt pašam, tā ir īpašnieka kompetence. Visiem darbiem jānotiek saskaņā ar Tehniskajiem noteikumiem un izstrādāto pieslēguma projektu.

 

S. Jonikāne

SIA “Rēzeknes ūdens” sabiedrisko attiecību konsultante

 

Pasaules ūdens dienas ietvaros palielinās interese par uzņēmuma darbību


Tuvojoties pasaules ūdens dienai, kas tiek atzīmēta pēc ANO iniciatīvas katru gadu 22. martā, palielinās interese par uzņēmuma pamatdarbību, jo īpaši Dzeramā ūdens sagatavošanas kompleksu.

“Uzņēmumam jau tradicionāli laba sadarbība izveidojusies ar Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru Zeimuļs. Viņi iesaista jauniešus vides izglītības apguvē gan vasaras nometņu laikā, gan arī projektu nedēļās un citās reizēs,” atzinīgus vārdus teica SIA “Rēzeknes ūdens” valdes loceklis Gunārs Spradzenko.

Šogad APRC “Zeimuļs” organizētā pasākuma “Manas izaugsmes iespējas” ietvaros 23. martā Dzeramā ūdens kompleksu apmeklēja vairāk nekā 40 audzēkņi no dažādām skolām.

Savukārt dienu pirms Pasaules ūdens dienas – 21. martā – Dzeramā ūdens sagatavošanas kompleksu apmeklēja Rēzeknes poļu ģimnāzijas 5.b klases audzēkņi. Kā uzsvēra klases audzinātāja Anita Vaivode, poļu skola atbalsta visas ar vides aizsardzību un vides izglītību, tāpēc iepazīšanās ar dzeramā ūdens ceļu no ieguves līdz katra patērētāja krānam bija īpaši interesanta un noderīga. Audzēkņi vēl joprojām izmanto uzņēmumā saņemtās dzeramā ūdens pudeles, piepildot tās no jauna ar dzeramo ūdeni tieši no krāna.

 

 

Sandra Jonikāne,
SIA "Rēzeknes Ūdens" sabiedrisko attiecību speciāliste

14.04.2018.

 

Dzeramā ūdens kompleksu apmeklē Kruku pamatskola

 

Projektu nedēļās palielinās izglītojamo interese par dzeramā ūdens sagatavošanu. Izņēmums nav arī Rēzeknes novada Kruku pamatskola, kuras audzēkņi apmeklēja gan Rēzeknes Robežsardzes koledžu, gan Rēzeknes dzeramā ūdens sagatavošanas kompleksu.

Kruku pamatskolas bērniem tas bija interesants piedzīvojums, jo lauku teritorijās tik lielu centralizētu ūdens ieguves avotu nav. Interesanti bija gan dziļurbumi, gan ūdens atdzelžošanas filtri, gan, protams, ūdens patēriņa grafiki un cilvēku paradumi dažādās dienās un dažādos diennakts laikos.

SIA “Rēzeknes ūdens” aicina arī citas novada skolas apmeklēt uzņēmumu, lai iepazītos ar centralizēto ūdens apgādi un notekūdeņu attīrīšanu.

 

 

Sandra Jonikāne,
SIA "Rēzeknes Ūdens" sabiedrisko attiecību speciāliste

13.04.2018.


Pieaug interese par uzņēmuma pamatdarbību

 

“Esam priecīgi, ka pilsētas jauniešu vidū palielinās interese par dzeramo ūdeni, tā sagatavošanu un padevi Rēzeknes un apkārtnes iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Ceru, ka paaugstinās ne tikai interese par dzeramo ūdeni, bet par vides saglabāšanas jautājumiem kopumā un profesijām, kas būs nepieciešamas uzņēmumam nākotnē,” uzsvēra SIA “Rēzeknes Ūdens” vadītājs Gunārs Spradzenko.

Šonedēļ, 27. februārī, Dzeramā ūdens sagatavošanas kompleksu apmeklēja Rēzeknes internātpamatskolas – attīstības centra 7. un 8. klases audzēkņi. Viņi iepazinās ar ūdens sagatavošanu un padevi pilsētai, taču aukstā laika dēļ pagaidām netiek apmeklētas dziļurbumu atrašanās vietas.

“Paldies Rēzeknes pedagogiem, kas mudina skolēnus pievērsties novada mācībai, jo arī iepazīšanās ar tik prozaiskām, bet ikdienas dzīvē nepieciešamām lietām kā ūdens padeve un notekūdeņu attīrīšana var uzskatīt par daļu no novada mācības,” uzskata Gunārs Spradzenko.

 

 

Sandra Jonikāne,
SIA "Rēzeknes Ūdens" sabiedrisko attiecību speciāliste

02.03.2018.


Skolēni turpina iepazīties ar dzeramā ūdens sagatavošanu

 

Šodien, 13. februārī, projektu nedēļas laikā SIA “Rēzekne Ūdens” dzeramā ūdens sagatavošanas kompleksu apmeklēja Rēzeknes 3. vidusskolas 5.b klases audzēkņi.

Jānis Laizāns, dzeramā ūdens sagatavošanas kompleksa vadītājs, atraktīvi stāstīja piektklasniekiem par ūdens ieguves procesu, atdzelžošanu un ūdens padeves grafikiem un shēmām. Ieejot telpā, kurā atrodas dzeramā ūdens attīrīšanas filtri, jau tā ne pārāk siltajā laikā bērni nedaudz padrebinājās, tādējādi labāk saprotot ūdens padeves un attīrīšanas nozīmi pilsētas ikdienas dzīves nodrošināšanā. Skolēni apmeklēja arī ūdens padeves sūkņu telpu un kompleksa “lielo smadzeņu” telpu un pārliecinājās, ka datori domāti ne vien spēlēm, bet arī ļoti nopietniem darbiem.

Pavasarī gaidām skolēnus notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, lai iepazītos ar SIA “Rēzeknes Ūdens” otru darbības sfēru un tīras vides saglabāšanas nozīmību.

 

 

Sandra Jonikāne,
SIA "Rēzeknes Ūdens" sabiedrisko attiecību speciāliste

13.02.2018.


SIA "Rēzeknes Ūdens" turpina uzņemt skolēnu ekskursijas

 

Skolās sākoties projektu nedēļai, palielinājusies izglītojamo interese par dzeramā ūdens sagatavošanu Rēzeknē. Otrdien Dzeramā ūdens sagatavošanas kompleksu apmeklēja Rēzeknes 2. vidusskolas 11. klase, bet trešdien – 8.b klase.

Tradicionāli skolēni tika iepazīstināti ar dzeramā ūdens sagatavošanas un attīrīšanas tehnoloģiju, ieguves un padeves jaudām, diennakts patēriņu utt. Šoreiz dzeramā ūdens sagatavošanas kompleksa vadītājs Jānis Laizāns pastāstīja arī par profesijām, kādas nepieciešamas darbam uzņēmumā.

Sakām lielu paldies līdz šim aktīvākajiem sadarbības partneriem – Rēzeknes 2.vidusskolai, 5.vidusskolai, Katoļu vidusskolai, APRC “Zeimuļs” jaunatnes lietu speciālistei Eleonorai Ivanovai, Rēzeknes sociālās aprūpes centram un citiem aktīvistiem.

SIA “Rēzeknes Ūdens” atgādina, ka joprojām iespējams pietiekties ekskursijām uz Dzeramā ūdens sagatavošanas kompleksu. Uzņēmums nodrošina autotransportu grupām līdz 20 cilvēkiem. Ekskursija ilgst aptuveni vienu stundu. Interesenti var iepazīties arī ar Notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

 

Rēzeknes 2.vsk. 11.klase, SIA "Rēzeknes ūdens" foto

Rēzeknes 2.vsk. 8b.klase, A.Burovas foto

 

Sandra Jonikāne,
SIA "Rēzeknes Ūdens" sabiedrisko attiecību speciāliste

07.02.2018.


Ar Goda rakstu apbalvots uzņēmums SIA “Rēzeknes Ūdens”

 

Piektdien, 22. decembrī, Rēzeknes pilsētas domē notika pašvaldības kapitālsabiedrību pārstāvju kopsapulce, kuras laikā Goda rakstu par ievērojamu ieguldījumu Rēzeknes pilsētas attīstībā, veiksmīgu projektu realizāciju un pilsētnieku dzīves līmeņa paaugstināšanu saņēma SIA “Rēzeknes Ūdens”.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Rešetņikovs ar uzņēmuma vadītājiem atskatījās uz 2017. gada rezultātiem, izrunājot gan svarīgākos sasniegumus, gan arī problēmas, ar kurām nācās saskarties. Tika iezīmēti arī nākamā gada uzdevumi, kā arī katra uzņēmuma pārstāvji saņēma apsveikumus un pateicību no pašvaldības vadības par pašaizliedzīgu un produktīvu darbu.

Īpaši tika izcelts SIA “Rēzeknes ūdens”, kas tika apbalvots ar Rēzeknes pilsētas Goda rakstu sakarā ar to, ka šogad decembrī aprit 10 gadi, kopš ekspluatācijā nodots dzeramā ūdens sagatavošanas komplekss. Šobrīd dzeramā ūdens kvalitāte Rēzeknes pilsētā ir ļoti augstā līmenī un atbilst Latvijas un Eiropas Savienības normatīviem.

 

28.12.2017.

 

 

SIA “Rēzeknes ūdens” arī vasarā uzņem interesentus

 

Lai kliedētu veco ļaužu ikdienu un iegūtu jaunas zināšanas, Rēzeknes sociālo pakalpojumu centrs sadarbībā ar SIA “Rēzeknes ūdens” šonedēļ organizēja centra iemītniekiem ekskursiju uz Dzeramā ūdens kompleksu Rēzeknes novada Dreizos. Ekskursijas dalībnieki noklausījās kompleksa vadītāja Jāņa Laizāna prezentāciju par dzeramā ūdens ieguvi, atdzelžošanu un atbrīvošanu no citiem piemaisījumiem, dzeramā ūdens padevi pilsētai, uzņēmuma jaudām, ūdens pārsūknēšanu.

Visvairāk, kā jau ierasts, cilvēkus ieinteresēja ūdens patēriņš svētku dienās un dažādos diennakts laikos.

Jau tradicionāli apmeklētājiem līdz tika dotas SIA “Rēzeknes ūdens” dzeramā ūdens pudeles ar vēlējumu lietot tās arī ikdienā, droši piepildot krāna ūdeni un lietojot to slāpju veldzēšanai.

Sandra Jonikāne,
SIA "Rēzeknes Ūdens" sabiedrisko attiecību speciāliste

04.07.2017.


Uzņēmumā turpinās skolēnu ekskursijas

 

Lai sekmētu vides izglītību, jauniešu izpratni par dzeramā ūdens kvalitātes nozīmi ikdienā un notekūdeņu attīrīšanas nepieciešamību, SIA “Rēzeknes Ūdens” turpina sadarbību ar pilsētas skolām.

Nesen uzņēmumā viesojās Rēzeknes Katoļu vidusskolas 8. klases audzēkņi skolotājas Irinas Matules vadībā. Viņi apmeklēja gan Dzeramā ūdens sagatavošanas kompleksu Dreizos, gan notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Greivuļos. Kā allaž apmeklētājus pārsteidza lielie dzeramā ūdens sagatavošanas un attīrīšanas filtri un ūdens ņemšanas vietas, savukārt notekūdeņu attīrīšanas iekārtās nācās aprast ar šī darbu specifiku. Jauniešos palielinājās kopējā izpratne par uzņēmuma darbību.

SIA “Daugavpils ūdens” vadība apmeklē Rēzekni

 

2016.gada 11. maijā, SIA “RēzeknesŪdens” apmeklēja kolēģi no Daugavpils ūdensapgādes uzņēmuma, lai gūtu pieredzi uzņēmuma vadībā un efektīvā pārvaldībā. Rēzeknē viesojās SIA ”Daugavpils Ūdens” valdes loceklis Ģirts Kolendo un tehniskais direktors Juris Sarkans. Daugavpils kolēģi tikās ar SIA “Rēzeknes Ūdens” valdes locekli Gunāru Spradzenko un tehnisko direktoru Rolandu Duncānu, apmeklēja dispečerdienestu un uzņēmuma Tehnisko daļu. Saruna skāra gan klientu pieslēgšanos centrālajam ūdensvadam un kanalizācijai, gan labas pārvaldības principus, gan Eiropas Savienības projektu ieviešanas norisi un sasniegtos rezultātus un darbu ar esošajiem un potenciālajiem klientiem. Uzņēmumu pārstāvji pārrunāja arī jauno “Ūdenssaimniecības apgādes likumu” un Ministru kabineta noteikumus Nr. 174 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” un to ietekmi uz uzņēmumu darbību.

Uzņēmumu pārstāvji vienojās, ka sadarbība un labās prakses pārņemšana jāturpina.

 

 

No kreisās uz labo pusi - SIA "Rēzeknes ūdens" valdes loceklis G.Spradzenko, SIA "Daugavpils ūdens" valdes loceklis Ģirts Kolendo, SIA "Daugavpils ūdens" tehniskais direktors Juris Sarkans un SIA "Rēzeknes ūdens" tehniskais direktors Rolands Duncāns.

 

Regulators apstiprina jauno ūdensapgādes tarifu

 

09.06.2016. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome apstiprinājusi jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus SIA „RĒZEKNES ŪDENS”.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 9.jūnija lēmums nr.96 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RĒZEKNES ŪDENS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem".

Sākot ar 2016.gada 1.augustu ūdenssaimniecības pakalpojuma lietotājiem Rēzeknē maksa par kubikmetra dzeramā ūdens sagatavošanu un piegādi, kā arī par izmantotā ūdens novadīšanu uz attīrīšanas iekārtām un tā attīrīšanu kopā būs 1,60 eiro/kub.m. Attiecīgi maksa par ūdensapgādes pakalpojuma kubikmetru būs 0,58 eiro/kub.m, bet maksa par kanalizācijas pakalpojuma kubikmetru – 1,02 eiro/kub.m. Tarifos nav ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projektā no kopējām ūdensapgādes izmaksām 9% ir pamatlīdzekļu nolietojums, 54% - personāla izmaksas, 1% - pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas, 32% - pārējās saimnieciskās darbības izmaksas un 4% - nodokļi. Savukārt kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektā no kopējām kanalizācijas pakalpojuma izmaksām 10% ir pamatlīdzekļu nolietojums, 44% - personāla izmaksas, 1% - pamatlīdzekļu uzturēšanas un remonta izmaksas, 33% - pārējās saimnieciskās darbības izmaksas, 1% - nodokļi un 11% - kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa.  Rentabilitāti tarifu projektā iekļauta 7% apmērā.

Kā paskaidroja SIA “Rēzeknes Ūdens” valdes loceklis Gunārs Spradzenko, iepriekšējais tarifs tika apstiprināts 2007.gadā, bet kopš tā laika SIA “RĒZEKNES ŪDENS” realizējis trīs Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētus projektus, kā rezultātā mainījušās pakalpojumu sniegšanas izmaksas. Uzņēmumam samazinājušies arī pakalpojumu apjomi.

Projektu ietvaros tika ierīkots ūdens sagatavošanas komplekss, ierīkotas astoņas kanalizācijas sūkņu stacijas, veikta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve, kā arī pārbūvēti un ierīkoti ūdensapgādes inženiertīkli 39,17 km garumā un kanalizācijas inženiertīkli 28,64 km garumā. Inženiertīklu paplašināšana veikta galvenokārt privātmāju apbūves rajonos, veicinot jaunu klientu piesaisti, sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomu pieaugumu, kā arī uzlabojot vides stāvokli šajos pilsētas rajonos.

Tiem klientiem, kuriem izveidojies parāds par SIA “RĒZEKNES ŪDENS” sniegtajiem pakalpojumiem, vai nu steidzami jāveic samaksa par pakalpojumiem, vai arī jānoslēdz samaksas grafiks. Pretējā gadījumā, sākot ar šī gada 1. augustu, apmaksa būs jāveic pēc jaunā tarifa.

Salīdzināšanai – Jelgavā par ūdeni un notekūdeņu savākšanu jāmaksā 1,76 EUR, Ventspilī – 2,23 EUR, Valmierā - 2,37 EUR, Madonā - 2,68 EUR bez PVN. Rēzeknē joprojām saglabājas viens no zemākajiem tarifiem valstī.

 

Sandra Jonikāne,

SIA “Rēzeknes Ūdens” sabiedrisko attiecību speciāliste

14.06.2016.

 

Autorizēties

Gadījuma attēls

Gadījuma attēls

Apmeklētāju statistika

615158