Informācija juridiskajām personām

 

Ūdens uzskaites mezgla plombēšana un plombes noņemšana

Ūdens uzskaites mezgla plombēšanu un plombes noņemšanu var pieteik ierodoties SIA "Rēzeknes ūdens" abonentu daļā Pils ielā 16, vai arī pa tālruni 64622171, mob.tel. 29355799.

 

Līguma slēgšana

Līguma slēgšanai par ūdens piegādi un kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanu nepieciešams griezties SIA "Rēzeknes ūdens" abonentu daļā ar sekojošiem dokumentiem:

iesniegums (iesnieguma forma);
komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
PVN maksātāja reģistrācijas apliecības kopija;
uzņēmumu reģistra lēmuma kopija;
zemesgrāmatu apliecības kopija vai pirkuma līguma kopija (ja ir nekustāmā īpašuma īpašnieks);
nomas līguma kopija;
paraksta tiesību apliecinošs dokuments;
uzņēmuma norēķinu rekvizīti;

               

Tehnisko noteikumu saņemšana

Esošā objekta vai no jauna būvējamā objekta pieslēgšanai pilsētas centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem tehnisko noteikumu saņemšanai nepieciešams griezties SIA "Rēzeknes ūdens" tehniskajā daļā ar sekojošiem dokumentiem:

iesniegums (iesnieguma forma);
īpašuma tiesību apliecinošs dokuments;
Būvvaldes izsniegts plānošanas un arhitektūras uzdevums;
zemes gabala robežu plāns ar jaunprojektējamo objektu izvietojumu;
ja objektam ir vairāki īpašnieki, tad rakstiska vienošanās ar pārējo objekta īpašnieku saskaņojumu.
objektiem, kuriem plānotais ūdens patēriņš ir lielāks par 1.5 m3/h jāiesniedz sekojoši ūdensapgādes un kanalizācijas tehniskie parametri:

kopējais maksimālais ūdens patēriņš diennaktī un stundā, t.sk. karstā ūdens patēriņš;

ūdens patēriņš ugunsdzēsības vajadzībām;

nepieciešamais spiediens ūdensvada tīklā;

dati par notekūdeņu daudzumu un sastāvu;

 

Izziņa par objekta nodošanu ekspluatācijā.

Izziņas saņemšanai par objekta nodošanu ekspluatācijā nepieciešams griezties SIA "Rēzeknes ūdens" ar sekojošiem dokumentiem:

iesniegums;
objekta digitālo izpildshēmu (AutoCAD 2004.dwg) formātā.

 

Dažāda veida izziņu saņemšanai griezties SIA "Rēzeknes ūdens" ar iesniegumu rakstiskā veidā.

 

Autorizēties

Gadījuma attēls

Gadījuma attēls

Apmeklētāju statistika

626975