Informācija fiziskajām personām

 

Ūdens uzskaites mezgla plombēšana un plombes noņemšana

Ūdens uzskaites mezgla plombēšanu un plombes noņemšanu var pieteik ierodoties SIA "Rēzeknes ūdens" abonentu daļā Pils ielā 16, vai arī pa tālruni 64622171, mob.tel. 29355799.

Līguma slēgšana

Līguma slēgšanai par ūdens piegādi un kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanu nepieciešams griezties SIA "Rēzeknes ūdens" abonentu daļā ar sekojošiem dokumentiem:

iesniegums (iesnieguma forma);
pase vai eID karte;
dzīvokļa īres līgums vai īpašuma tiesību apliecinošs dokuments;
privātmājas īpašniekiem – īpašuma tiesību apliecinošs dokuments.

 

Tehnisko noteikumu saņemšana

Individuālās dzīvojamās mājas pieslēgšanai pilsētas centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem tehnisko noteikumu saņemšanai nepieciešams griezties SIA "Rēzeknes ūdens" tehniskajā daļā ar sekojošiem dokumentiem:

iesniegums (iesnieguma forma), iesniegumu aizpilda zemes gabala īpašnieks vai pilnvarota persona;
pase via eID karte;
pilnvaras kopija, ja zemes gabala īpašnieks kādu ir pilnvarojis;
Būvvaldes izsniegts plānošanas un arhitektūras uzdevums;
īpašuma tiesību apliecinošs dokuments;
ja objektam ir vairāki īpašnieki, tad rakstiska vienošanās ar pārējo objekta īpašnieku saskaņojumu.

 

Vienkāršota tehnisko noteikumu un pieslēguma shēmas saņemšana dzīvojamās mājas pieslēgšanai projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rēzeknē" Nr.3DP/3.5.1.0/10/IPIA/VIDM/002 izbūvētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīklu atzariem.

Saraksts ar ielu posmiem.

Individuālās dzīvojamās mājas pieslēgšanai pilsētas centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem tehnisko noteikumu un pieslēguma shēmas saņemšanai nepieciešams griezties SIA "Rēzeknes ūdens" tehniskajā daļā ar sekojošiem dokumentiem:

iesniegums (iesnieguma forma), iesniegumu aizpilda zemes gabala īpašnieks vai pilnvarota persona;
pase;
pilnvaras kopija, ja zemes gabala īpašnieks kādu ir pilnvarojis;
īpašuma tiesību apliecinošs dokuments;
ja objektam ir vairāki īpašnieki, tad rakstiska vienošanās ar pārējo objekta īpašnieku saskaņojumu.

 

Izziņa par objekta nodošanu ekspluatācijā.

Izziņas saņemšanai par objekta nodošanu ekspluatācijā nepieciešams griezties SIA "Rēzeknes ūdens" ar sekojošiem dokumentiem:

iesniegums;
objekta digitālo izpildshēmu (AutoCAD 2004.dwg) formātā.

 

Dažāda veida izziņu saņemšanai griezties SIA "Rēzeknes ūdens" ar iesniegumu rakstiskā veidā.

 

Informācija uzņēmuma parādniekiem

Gadījumā, ja Jūs esat kļuvuši par SIA "Rēzeknes ūdens" parādnieku, lai Jūsu parāda lieta nenonāktu līdz tiesai nepieciešams:

apmaksāt summu, kas norādīta saņemtajā brīdinājumā par parādu;
griezties SIA "Rēzeknes ūdens" pie abonentu daļas juriskonsulta un noslēgt vienošanos par parāda dzēšanu pa daļām.

 

Abonentu daļas juriskonsulta mob.tel. 20222868.

Autorizēties

Gadījuma attēls

Gadījuma attēls

Apmeklētāju statistika

615175