Testēšanas laboratorija

 

SIA "Rēzeknes ūdens" testēšanas laboratorija ir viena no uzņēmuma struktūrvienībām. Tā atrodas Rēzeknes novadā Audriņu pagastā c. Greivuļi.

SIA "Rēzeknes ūdens" testēšanas laboratorija  ir akreditēta Latvijas nacionālajā akreditācijas sistēmā ar akreditācijas numuru LATAK-T-204 dzeramā ūdens un notekūdens testēšanas jomā pēc starptautiskā standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2017.

Piedāvājam paraugu ņemšanu un testēšanu pēc akreditētām metodēm. Pilna  akreditācijas darbības sfēra pieejama laboratorijā pēc pieprasījuma vai LATAK mājas lapā http://www.latak.gov.lv. Testēšanu veic tikai kvalificēts un apmācīts personāls ar darba pieredzi šajā sfērā.

 

Testēšanas rezultātu kvalitātes nodrošināšana:

- Dzeramā ūdens ķīmiskās un mikrobioloģiskās analīzes, paraugu ņemšana;
- Notekūdeņu ķīmiskās analīzes un paraugu ņemšana;
- Upes un strautu ūdens testēšana un paraugu ņemšana;
- Peldbaseina ūdens paraugu ņemšana, ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana.

 

Lai saņemtu kādu no minētajiem pakalpojumiem, nepieciešams sazināties ar  testēšanas laboratoriju, zvanot pa tālruni 64639005, vai rakstot e-pastā: nai_laboratorija@inbox.lv . Par jautājumiem, kas attiecas uz līguma slēgšanu, izpildi, maksājumu kārtību, lūdzam griezties zvanot pa  mob.tel.: 29274722 laboratorijas vadītājam.

 

Līguma slēgšanai nepieciešamie dati:

- pasūtītāja nosaukums;

- juridiskā adrese;

- pasta adrese;

- reģistrācijas Nr./PVN reģistrācijas Nr.;

- tālrunis/fakss;

- e-pasts;

- pasūtītāja pārstāvja kontaktinformācija: vārds, uzvārds, tālrunis;

- banka, kods, konta Nr.;

- pakalpojumu apraksts: objekts, paraugu skaits, biežums, nosakāmie rādītāji.

 

Ar katru klientu individuāli noslēgtajā līgumā tiek atrunātas un apstiprinātas paraugu ņemšanas un testēšanas pakalpojumu izmaksas, izpildes termiņi. Laboratorija atbild par paraugu ņemšanu, transportēšanu, konservēšanu, uzglabāšanu un testēšanas rezultātu precizitāti. Laboratorijas personāls garantē testēšanas rezultātu konfidencialitāti.

 

Ja klients vēlas veikt testēšanu bez noslēgta līguma, tad vēlams atsūtīt garantijas vēstuli uz SIA „Rēzeknes ūdens” valdes locekļa  personu (tālr. 64625066) vai rakstot uz e-adresi: info@rezeknesudens.lv , ka klients lūdz veikt analīzes paraugam (dzeramā ūdens, notekūdens, virszemes ūdens) no paraugu ņemšanas vietas (attīrīšanas iekārtas, upes vai cits objekts) un garantē apmaksu, norādīt savus rekvizītus. Pēc vēstules saņemšanas laboratorija var pieņemt Jūsu paraugu.

 

Klients arī pats var piegādāt paraugus testēšanai laboratorijā: c. Greivuļi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, Rēzeknes pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā: pirmdienās, otrdienās no plk.9.00 – 16.30, trešdienās no plk.9.00 – 12.00.

 

Sniedzamo pakalpojumu izcenojumi ~

 

Mūsu atrašanās vieta:

 

Klientam ir iespēja saņemt laboratorijā sagatavotos paraugu traukus, ja tas nav iespējams, klients var izmantot plastmasas pudeles (vēlams pēc minerālūdens, kas rūpīgi izskalotas ar noņemamo paraugu) ar aizskrūvējamu korķi vai stingru vāciņu. Dzeramā ūdens, notekūdeņu un virszemes ūdeņu ķīmiskajai analīzei nepieciešamais parauga tilpums (atkarībā no nosakāmo parametru skaita) ir ~0,5÷1,0 l (NAI ieplūde), ~1,0 l (NAI izplūde), ~2,0l (dzeramā un virszemes ūdeņiem). Paraugu ņem piepildot trauku līdz pašai augšai, lai tajā nepaliktu gaiss. Šajā gadījumā klients atbild par paraugu ņemšanu un transportēšanu, bet laboratorija atbild par konservēšanu, uzglabāšanu un testēšanu.

 

Pēc rēķina apmaksas laboratorija izsniedz pasūtītājam testēšanas pārskatu 14 dienu laikā. Pēc klienta vēlēšanās: personīgi laboratorijā, pa pastu, pa e-pastu.

 

Testēšanas laboratorijai izveidojusies laba sadarbība ar Rēzeknes pilsētas uzņēmumiem, Rēzeknes, Ludzas, Kārsavas, Ciblas, Zilupes, Madonas   novadu pašvaldībām, kā arī ar būvfirmām, kuras veic dzeramā ūdens un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzstādīšanu.

 

 

Ar cieņu, SIA „Rēzeknes ūdens”

testēšanas laboratorijas personāls

 

Kontakti:

SIA „Rēzeknes ūdens”

testēšanas laboratorija

Audriņu pagasts,

Rēzeknes novads, LV - 4611

Tālr./fakss: laboratorija – 64639005,

Mob.tālr. - 29274722

E-mail: nai_laboratorija@inbox.lv


Autorizēties

Gadījuma attēls

Gadījuma attēls

Apmeklētāju statistika

602154