Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas


Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI) ar tām piegulošo teritoriju un būvēm - administratīvā ēka, remontdarbnīcas ar katlu telpu, ekspluatējamo un neekspluatējamo tehnoloģisko iekārtu palīgbūves, dūņu lauki - atrodas Rēzeknes novada Audriņu pagasta „Greivuļos”, kur tās atrodas kopš 1974.gada. 2008.gadā ES līdzfinansētā „Rēzeknes ūdenssaimniecības attīstības projekta” ietvaros tika veikta NAI rekonstrukcija un ekspluatācijā tika nodoti jaunie Rēzeknes pilsētas notekūdeņu atīrīšanas iekārtu mehāniskās un bioloģiskās attīrīšanas bloki.

 

NAI teritorijā izvietotas vairākas struktūrvienības:

notekūdeņu attīrīšanas iekārtas;

mehāniskās darbnīcas;

testēšanas laboratorija;

 

Pēc jaunā notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskā bloka nodošanas ekspluatācijā vecās iekārtas vairs netiek ekspluatētas. Iepriekšējo iekārtu tehnoloģisko procesu nodrošināšanai tika izmantotas vairākas palīgēkas un būves, kas patreiz netiek vairs izmantotas. Atkarībā no to perspektīvās izmantošanas iespējām, šīs būves tiek vai nu demontētas, vai pārbūvētas.

Autorizēties

Gadījuma attēls

Gadījuma attēls

Apmeklētāju statistika

615176