Dzeramā ūdens sagatavošanas komplekss


2007.gada decembrī ES līdzfinansētā „Rēzeknes ūdenssaimniecības attīstības projekta” ietvaros ekspluatācijā tika nodots jaunizbūvētais dzeramā ūdens sagatavošanas komplekss, kurš atrodas Rēzeknes novada Griškānu pagasta „Dreizos”. Kompleksa būvniecība tika uzsākta 2006.gadā, bet 2007.gada decembrī Rēzeknes pilsētas centralizētajā ūdensapgādes sistēmā tika padots LR un ES normatīvo aktu prasībām atbilstošs dzeramais ūdens.


Dzeramā ūdens sagatavošanas komplekss ir SIA „Rēzeknes ūdens” struktūrvienība, ko veido:

4 artēziskie urbumi;

maģistrālais cauruļvads no urbumiem līdz ūdens sagatavošanas stacijai;

ūdens atdzelžošanas stacija - ūdens atdzelžošanas iekārtas, tīrā ūdens uzglabāšanas rezervuāri, otrā pacēluma sūkņu stacija utt.


Dzeramā ūdens sagatavošanas kompleksa funkcijas:

ūdens ieguve no 4 artēziskajiem urbumiem;

iegūtā ūdens attīrīšana;

attīrītā ūdens uzglabāšana;

dzeramā ūdens padeve Rēzeknes pilsētas centralizētajā ūdensapgādes sistēmā.

Autorizēties

Gadījuma attēls

Gadījuma attēls

Apmeklētāju statistika

615163