Abonentu apkalpošanas dienests

 

Darba laiks: pirmdiena – piektdiena: 8.00 – 17.00, pusdienu pārtraukums: 12.00 - 13.00

Adrese: Pils ielā 16, Rēzekne, LV-4601

Tālr.: 646 22171

Fakss: 646 25066

Mob.tel.: 29355799; 20222868

e-pasts: rezudens.abonenti@inbox.lv

 

Pamatuzdevumi:

 

Uzņēmuma abonentu - juridisko un fizisko personu reģistrācija, uzskaite, līgumu sastādīšana, sniegto pakalpojumu apjoma uzskaite un apmaksas uzskaite, kontrole, rēķinu sastādīšanu un izdruku, debitoru klasificēšana un apsekošana, ar ūdensskaitītāju uzstādīšanu un ekspluatāciju saistīto jautājumu risināšana.

 

Funkcijas:

 

1.Jaunu abonentu (gan juridisku, gan fizisku personu ) apzināšana, uzskaite, reģistrācija, līgumu ar tām sagatavošana, iesniegšana parakstīšanai, esošo līgumu kontrole un nepieciešamo izmaiņu tajos sagatavošana, abonentu norēķinu grāmatiņu izsniegšana un pārbaude.

 

2.Ienākošās abonentu apmaksas uzskaite, pārbaude un ievadīšana datu bāzē pamatojoties uz saņemtajiem dokumentiem, finansiālo jautājumu risināšana ar pārvaldes grāmatvedību, bankām un citu iestāžu grāmatvedībām abonentu apmaksas jautājumos.

 

3.Uzņēmuma sniegto pakalpojumu apjoma uzskaite, ikmēneša atskaites sastādīšana un nodošana uzņēmuma grāmatvedībai par ūdens padeves un kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas apjomiem. Rēķinu, par sniegtajiem pakalpojumiem, sagatavošana un nogādāšana abonentiem- juridiskajām personām.

 

4.Abonentu pieņemšana uzņēmuma abonentu daļā un sakarā ar tiem saistītu jautājumus risināšana. No abonentiem saņemto izziņu pārbaude, namu apsaimniekotāju sniegto izmaiņu par iedzīvotāju skaitu un īpašnieku maiņu apkopošana, attiecīgo pārrēķinu izdarīšana abonentu grāmatiņās un šo izmaiņu ievadīšana esošajā datu bāzē.

 

5.Debitoru (abonentu – parādnieku) apzināšana, sistematizēšana, paziņojumu par parādu un brīdinājumu nogādāšana tiem. Kopā ar uzņēmuma juriskonsultu materiālu un aprēķinu debitoru parāda piedziņai tiesas ceļā sagatavošana.

6.Ieejošās- izejošās korespondences analīze, novērtēšana un sastādīšana abonentu daļā, nepieciešamās informācijas apmaiņas ar citām uzņēmuma struktūrvienībām uzturēšana un nodrošināšana.

 

7.Esošo un uzstādāmo ūdens skaitītāju noplombēšana, reģistrācija, uzskaite, sistematizācija un uzstādīto ūdens skaitītāju regulāra kontrole, citi ar ūdens skaitītāju uzskaiti un kontroli saistītie darbi. Sadarbība ar firmām, kas uzstāda pilsētā ūdens skaitītājus un citu, ar ūdens skaitītāju uzstādīšanu, reģistrāciju, ekspluatāciju un verifikāciju saistītu jautājumu risināšana.

Autorizēties

Gadījuma attēls

Gadījuma attēls

Apmeklētāju statistika

367735