Par mums

SIA "Rēzeknes Ūdens" ir patstāvīga pašvaldības kapitālsabiedrība ar 100% Rēzeknes pilsētas domes kapitālu. Uzņēmums kā patstāvīga organizācija darbojas kopš 1974.gada un 2003.gadā tika reorganizēta par SIA "Rēzeknes Ūdens". SIA „Rēzeknes Ūdens” ir Rēzeknes pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāldaļu turētājs ir Rēzeknes pilsētas dome.

 

SIA "Rēzeknes Ūdens" pamatdarbība ir saistīta ar ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā.

 

Savukārt ar ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspluatāciju saistītie ārpaklpojumi tiek sniegti arī citu pašvaldību administratīvajās teritorijās.

 

SIA „Rēzeknes Ūdens” pamatdarbības nodrošināšanai ir saņemtas Latgales pašvaldību daudznozaru sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas licences.

Licence izsniegta šādu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai:

- dzeramā ūdens ieguve un piegāde licence Nr.U0001-06. - notekūdeņu savākšanai un novadīšanai un, notekūdeņu attīrīšanai licence Nr.K0002-06.

 

SIA "Rēzeknes Ūdens" ir līdzdalība biedrībā "Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmuma asociācija".

 

 

 

SIA "Rēzeknes Ūdens" sniegtie pamatpakalpojumi:

- ūdensapgādes pakalpojumu nodrošināšana Rēzeknes pilsētā (ūdens ieguve, attīrīšana, uzglabāšana, padeve un sadale) atbilstoši normatīvo aktu prasībām; - dzeramā ūdens kvalitātes monitorings; - sadzīves kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana Rēzeknes pilsētā (sadzīves notekūdeņu savākšana, pārsūknēšana); - sadzīves kanalizācijas notekūdeņu attīrīšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām; - neattīrīto un attīrīto notekūdeņu kvalitātes monitorings; - ūdensapgādes sistēmu ekspluatācija un remonts; - sadzīves kanalizācijas sistēmu ekspluatācija un remonts; - pārdotā ūdens un novadīto notekūdeņu uzskaite, apmaksas kontrole, ūdensmērītāju skaitītāju rādītāju kontrole; - kanalizācijas sistēmu skalošana un CCTV inspekcija.

 

SIA "Rēzeknes Ūdens" sniegtie ārpakalpojumi:

- ūdensapgādes sistēmu ekspluatācija un remonts - ēku pievadi, citu apsaimniekotāju sistēmas utt., pakalpojums tiek sniegts Rēzeknē un citās apkārtējās administratīvajās teritorijās; - sadzīves kanalizācijas sistēmu ekspluatācija un remonts - ēku izvadi, citu apsaimniekotāju sistēmas utt., pakalpojums tiek sniegts Rēzeknē un citās apkārtējās administratīvajās teritorijās; - lietus kanalizācijas sistēmas apkope un remonts Rēzeknes pilsētā; - kanalizācijas krājrezervuāru notekūdeņu izsūknēšana, izvešana un utilizācija - pakalpojums tiek sniegts Rēzeknē un citās apkārtējās administratīvajās teritorijās; - kanalizācijas sistēmu skalošana un CCTV inspekcija - pakalpojums tiek sniegts Rēzeknē un Latgales reģionā; - pārvietojamo biotualešu noma un apkope - pakalpojums tiek sniegts Rēzeknē un Latgales reģionā; - pazemes, virszemes, dzeramā ūdens un notekūdeņu paraugu ņemšana un testēšana akreditētā laboratorijā - pakalpojums tiek sniegts Rēzeknē un Latgales reģionā.

 

Uzņēmumā nodarbināti aptuveni 80 darbinieki, kas nodrošina dažādu uzņēmuma struktūrvienību darbu.

Autorizēties

Gadījuma attēls

Gadījuma attēls

Apmeklētāju statistika

615174