KontaktiSIA "Rēzeknes ūdens"
VRN: 40003218631
Adrese: Pils iela 16, Rēzekne, LV-4601
Banka: Swedbanka
N/k: LV68HABA0001402041074
Bankas kods: HABALV22
Tālr./fakss: 64625066
e-pasts: rezeknes_udens@inbox.lvUzņēmuma vadītājs

Tālr.: 64625066

Fakss: 64625066

rezeknes_udens@inbox.lv

Lietvede
pirmdiena -piektdiena:

800 - 1200 un 1300 – 1700

Tālr.: 64625066

Fakss: 64625066

rezeknes_udens@inbox.lv

Abonentu apkalpošanas dienests
pirmdiena -piektdiena:

800 - 1200 un 1300 – 1700

Tālr.: 64622171

Mob.tel.: 29355799

Mob.tel.: 20222868

rezudens.abonenti@inbox.lv

Ražošanas tehniskā daļa

pirmdiena -piektdiena:

800 - 1200 un 1300 – 1700

Tālr.: 64624729

rezeknes_udens@inbox.lv

Grāmatvedība

Tālr.: 64625247

rezeknesudens_gram@inbox.lv

Dispečercentrs (avārijas dienests) strādā nepārtraukti
Tālr.: 64622016
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

Tālr.: 64625057

nai2008@inbox.lv

Testēšanas laboratorija

Tālr.: 64639005

nai_laboratorija@inbox.lv

Dzeramā ūdens sagatavošanas komplekss Tālr.: 64605245
   

Autorizēties

Gadījuma attēls

Gadījuma attēls

Apmeklētāju statistika

388184